Nawigacja
Strona główna
Aktualności
Informacje
Przetargi
Podatki
Urząd Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy

Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Osiek

Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku
Gospodarka odpadami w gminie Osiek

Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku
Gminny Ośrodek Kultury w Osieku
Szkoły w Gminie
Z ŻYCIA SENIORÓW

Informator Gminny
Piszą o nas
Ważne telefony
Galeria zdjęć
Szukaj
Rejestr Działalności Regulowanej
gospodarka
Powitanie
Witamy na stronie internetowej Gminy OsiekOperacje realizowane w ramach PROW 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”


Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Tadajewo" mająca na celu rozwój infrastruktury drogowej, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz utworzenie sprawnego połączenia komunikacyjnego z drogą wojewódzką poprzez modernizację drogi na odcinku 1948,50 m współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji:

Realizacja operacji wpłynie na rozwój infrastruktury drogowej, zwiększy się także bezpieczeństwo ruchu drogowego, a także nastąpi poprawa dojazdów do zabudowań poprzez utworzenie sprawnego połączenia z drogą wojewódzką.


Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze
Zjawisko: silny wiatr
Stopień zagrożenia: 1

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie - subregion południowo-wschodni

Ważność: od godz. 16:00 dnia 13.09.2017 do godz. 03:00 dnia 14.09.2017
Przebieg: prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, z porywami do 75 km/h, z południa i południowego zachodu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: ostrzeżenie może być kontynuowane. W województwie kujawsko-pomorskim obowiązują: Do godz. 03:00 dnia 14.09.2017 OSTRZEŻENIE nr 56 na SILNY WIATR/1 wydane o godz. 12:26 dnia 13.09.2017 na subregion północno-zachodni.

Dyżurny synoptyk: Małgorzata Miłkowska

Źródło informacji: IMGW-PIB, ostrzeżenie meteorologiczne nr 57
Bezpłatny wywóz przedmiotów wielkogabarytowych
Urząd Gminy w Osieku uprzejmie informuje,

że w dniach 22-23 września 2017 r.

organizuje dla mieszkańców Gminy Osiekbezpłatny wywóz

przedmiotów wielkogabarytowych
(stare łóżka, wersalki, krzesła, szafy, meble, biurka, dywany, gumolity, art. rtv, agd tj. telewizory, komputery, lodówki, pralki itp., oraz opony od samochodów osobowych w ilości 4 sztuk, baterie i akumulatory)Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem tel. 56 498 20 21

lub w siedzibie firmy PGK w Brodnicy na ul. Gajdy 13,

nie później niż do 20.09.2017 r., do godz. 15.00.
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE 2017
Tegoroczne Dożynki Gminno – Parafialne odbyły się w dniu 2 września 2017 w Strzygach. Odprawiona została uroczysta msza święta dziękczynna za szczęśliwe ukończenie żniw i zebrane plony, którą odprawił Proboszcz Parafii Strzygi Ks. Maciej Jastrzębski. W trakcie mszy złożono dary, owoce ziemi oraz pracy rąk ludzkich.
Po mszy świętej uroczysty korowód, który przeszedł drogą miejscowość Strzyg na plac przed Szkołę Podstawową .Przemarszowi towarzyszyła orkiestra dęta. Z uwagi na niekorzystną aurę goście jak i mieszkańcy zebrali się w nowo wybudowanej hali sportowej by tam kontynuować uroczystości dożynkowe.


Nocny turniej piłki nożnej
Wójt Gminy Osiek Kazimierz Wolfram oraz zarząd klubu Legia Osiek zapraszają na tradycyjny nocny turniej piłki nożnej. Rozpocznie się on w poniedziałek 14 sierpnia 2017 r. o godz. 16.00 na miejscowym boisku orlik, a zakończyć się może nawet po północy. Przewidziane są puchary dla każdej drużyny biorącej udział w turnieju. Ponadto będą indywidualne wyróżnienia dla najlepszego strzelca, bramkarza i piłkarza. Zgłoszenia przyjmuje organizator imprezy Andrzej Zieliński pod numerem telefonu 696778289. Działacz sportowy udziela także szczegółowych informacji odnośnie regulaminu wspomnianego turnieju.


Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne LGD Pojezierze Brodnickie
W imieniu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zapraszamy na spotkanie konsultacyjne podczas którego przedstawimy następujące zagadnienia:
- Przypomnienie o LSR (cele, podstawowe tematy).

- Przedstawione SW do zaakceptowania zasady przyznawania dofinansowania w ramach działania: 19.2 – wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność; programu operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

- Ogólne omówienie rozporządzeń dotyczących działań: 19.2 – wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność; programu operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

- Przedstawienie harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

- Wysłuchanie propozycji słuchaczy – uczestników konsultacji.

Spotkanie odbędzie się 21 lipca 2017 r. w sali nr 1 Urzędu Gminy w Osieku.


Szkolenie - Kujawsko - Pomorska Izba Rolnicza
Kujawsko - Pomorska Izba Rolnicza w Przysieku organizuje spotkania w ramach przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarski Wodnej w Toruniu pod nazwą "Oszczędzajmy wodę - cykl spotkań informacyjno - szkoleniowych propagujących racjonalne wykorzystanie wody w działalności rolniczej".

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2017 r. znowelizowanej Ustawy Prawo Wodne głównym punktem programu spotkania będzie:

1. Prawo wodne - co przynosi nowa ustawa dla rolników.

2. Zasady korzystania z wód - stawki odpłatności za wodę;

3. Ochrona wód (OSN);

4. Zarządzanie ryzykiem powodziowym i ochrona przed suszą;

5. Melioracje wodne

6. Obszary szczególnie narażone ( OSN ) - obowiązki rolników gospodarujących na OSN - ach.

7. Wsparcie inwestycji realizowanych przez rolników na OSN - ach w ramach PROW 2014 - 2020;

Szkolenie odbędzie się w Urzędzie Gminy Osiek 4 lipca 2017 r. o godz. 10:00
Termin składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres zasiłkowy 2017/2018
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na okres zasiłkowy 2017/2018, rozpoczynający się od 1 października 2017r., będą przyjmowane od 1 sierpnia 2017r.

Na chwilę obecną w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami:
- do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia nastąpi do dnia 31 października 2017r.,
- od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia nastąpi do dnia 30 listopada 2017r.

Powyższe informacje są zgodne z art.21 ust.3-5 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci( Dz.U. z 2016 r. poz.195 z późn.zm.)
KOMUNIKAT PREZESA KRUS
Szanowni Rolnicy, Drogie Dzieci!

Lato to organizacyjnie bardzo trudny czas dla rolników i ich rodzin. Gorączka sianokosów, Żniw, zbiorów owoców i zabiegów pielęgnacyjnych, dodatkowo w warunkach wysokich temperatur, sprzyja wypadkom podczas wykonywanej pracy. Ponadto Dzieci przebywające na wakacjach, pozostawione bez należytego nadzoru na terenie gospodarstwa narażone są na wiele zagrożeń.

Pamiętajcie więc Państwo o bezpiecznym użytkowaniu ciągników, maszyn i narzędzi rolniczych, urządzeń, o bezpiecznym transporcie, obsługiwaniu zwierząt i stosowaniu środków ochrony roślin.

- Wyposażcie maszyny w osłony i zabezpieczenia przed pochwyceniem, zwłaszcza wały odbioru mocy.

- Bezwzględnie wyłączajcie silnik ciągnika wychodząc z kabiny a wszelkie naprawy maszyn wykonujcie przy wyłączonym napędzie.

- Nie przewoźcie osób na ładunkach, błotnikach ciągników, zaczepach oraz innych miejscach do tego nieprzeznaczonych.

- Utrzymujcie ład i porządek na terenie obejścia.

- Dbajcie o bezpieczeństwo prac na wysokości – w pomieszczeniach gospodarczych, wykopach, zbiornikach i na drabinach.

- Wychodźcie z kabiny ciągnika twarzą do maszyny z zachowaniem trzypunktowego podparcia, a z załadowanej przyczepy schodźcie zawsze po drabinie.

- Pracujcie w odzieży roboczej oraz obuwiu o należytej przyczepności do podłoża i usztywniającym nogę w stawie skokowym, wyposażeni w odpowiednie ochrony pracy.

- Uważajcie też na kleszcze zabezpieczając skórę przed ich ukąszeniem.

Rodzice, nie zapominajcie o dzieciach!

- Zapewnijcie maluchom opiekę dorosłych.

- Oddzielcie część mieszkalną od produkcyjnej i stwórzcie dla nich w gospodarstwie bezpieczne miejsce do zabawy.

- Nie angażujcie ich do prac zawartych w wykazie czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Szeroki zakres informacji na temat bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym znajduje się w broszurach i innych opracowaniach zamieszczonych na stronie internetowej www.krus.gov.pl w zakładce Prewencja, a także w placówkach terenowych KRUS.

Na zakończenie Życzę Wam Rodzice-Rolnicy spokojnej i bezpiecznej pracy oraz obfitych plonów, a Dzieciom radosnych i udanych wakacji.

Z poważaniem
Adam Sekściński