Nawigacja
Strona główna
Aktualności
Informacje
Przetargi
Podatki
Urząd Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy

Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Osiek

Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku
Gospodarka odpadami w gminie Osiek

Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku
Gminny Ośrodek Kultury w Osieku
Szkoły w Gminie
Z ŻYCIA SENIORÓW

Informator Gminny
Piszą o nas
Ważne telefony
Galeria zdjęć
Szukaj
Rejestr Działalności Regulowanej
mapa
lgd
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE 2017
Tegoroczne Dożynki Gminno – Parafialne odbyły się w dniu 2 września 2017 w Strzygach. Odprawiona została uroczysta msza święta dziękczynna za szczęśliwe ukończenie żniw i zebrane plony, którą odprawił Proboszcz Parafii Strzygi Ks. Maciej Jastrzębski. W trakcie mszy złożono dary, owoce ziemi oraz pracy rąk ludzkich.
Po mszy świętej uroczysty korowód, który przeszedł drogą miejscowość Strzyg na plac przed Szkołę Podstawową .Przemarszowi towarzyszyła orkiestra dęta. Z uwagi na niekorzystną aurę goście jak i mieszkańcy zebrali się w nowo wybudowanej hali sportowej by tam kontynuować uroczystości dożynkowe.
Obchody Dożynek rozpoczęły się tradycyjnym wręczeniem Chleba Dożynkowego, który Starostowie Dożynek Pani IWONA SZCZECHOWICZ i Pan EDWARD TADEUSZ BĄKOWSKI wręczyli uroczyście, jako dar, gospodarzom Gminy , Wójtowi Kazimierzowi Wolframowi oraz Przewodniczącemu Rady Gminy Jerzemu Michałowskiemu oraz Ks. Maciej Jastrzębski. Wójt , a także Przewodniczący Rady Gminy i ksiądz proboszcz, podzielili się ze wszystkimi zgromadzonymi gośćmi. Na uroczystość przybyło wielu goście min. Starostowie Powiatu Brodnickiego Panowie Piotr Boiński i Mariusz Klonowski. Swoją obecnością zaszczycił nas również pan Zbigniew Sosnowski Poseł na sejm Rzeczypospolitej Polskiej i Pan Ryszard Bober Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przybyli również wójtowie sąsiednich gmin, radni sołtysi i licznie mieszkańcy gminy. Podczas uroczystości wręczono odznaczenia „Zasłużony dla rolnictwa” przyznane przez Ministra Rolnictwa na wniosek wójta gminy. Odznaczeni zostali:

1. GMIŃSKI ZBIGNIEW – WRZESZEWO
2. KRZYŻANOWSKI PIOTR – WRZESZEWO
3. SZCZECHOWICZ IWONA – KRETKI Duże
4. BOROWSKI ANDRZEJ – KRETKI DUŻE
5. BETLEJEWSKI MARIUSZ – SUMIN
6. BEJGROWICZ ZBIGNIEW – SUMIN
7. GAJKOWSKI RAFAŁ – STRZYGI
8. BĄKOWSKI EDWARD – STRZYGI

Tradycyjnie Wójt Gminy wręczył wyróżnienia dla następujących gospodarstw:
1. Małgorzatę i Dariusza Jaworskich
2. Marcina Janusza Wiśniewskiego
3. Marzannę i Dariusza Lecha Borowskich
4. Piotra Gmińskiego
5. Annę i Andrzeja Czarneckich

Wspominając rolniczy trud, który każdego dnia mieszkańcy naszych okolic wkładają w uprawę ziemi, nie można nie wspomnieć o trudzie jaki włożyli uczestnicy dożynek w przygotowanie tradycyjnych wieńców dożynkowych. Ich urodę można było podziwiać już podczas uroczystego przemarszu, a wyeksponowane na hali sportowej tak, aby wszyscy mogli docenić ich urodę, misterność oraz kunszt i ogrom pracy włożony w ich wykonanie. Powołana komisja konkursowa miała z tego powodu nie lada problem aby właściwie je ocenić. Po burzliwych obradach komisji konkursowej postanowiono uhonorować wieńce dożynkowe wykonane przez:
1. Koło Gospodyń Wiejskich w Strzygach – I miejsce
2. Koło Gospodyń Wiejskich Kretki Małe – II miejsce
3.Koło Gospodyń Wiejskich Sumin – II miejsce
3. Koło Gospodyń Wiejskich Szynkowizna III miejsce

Rozstrzygnięto również konkurs na najładniejszy ogród, oto laureaci konkursu:
1. JOANNA I JAN KONOJACCY - Osiek
2. JADWIGI I IRENEUSZA KWIATKOWSCY - Osiek
3. AGNIESZKI I MIROSŁAWA KAZANIECY – Osiek

Podziękowano również sponsorom którzy wsparli organizację tak doniosłej uroczystości:
Firmie AGROLOS Sp. zoo
Firmie GOTEC Sp. z oo
Panu WOJCIECHOWI KAWCE – właścicielowi gospodarstwa rolnego w Osieku

Na miejscu czekały na przybyłych gości liczne atrakcje, m.in. zjeżdżalnie trampoliny dla dzieci, jazda na byku. Nie zabrakło wiejskiego jadła, ciast. Gwiazdą wieczoru był zespół GESEK.Czas umilał gościom i mieszkańcom orkiestra dęta. Święto zakończyła zabawa taneczna, na której do tańca zapraszał zespół „Luminacja”.

Serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tej doniosłej uroczystości, która na pewno przyczyniła się do kultywowania przepięknych tradycji w Gminie Osiek, a zarazem polskiej wsi.

W połączeniu z dożynkami dokonano również uroczystego otwarcia hali sportowej. Na uroczystość tą przybyło również wielu gości, którzy pogratulowali dyrektorowi szkoły tak wspaniałego obiektu. Goście wręczyli Dyrektorowi Zbigniewowi Gutowskiemu liczne upominki. Wójt Gminy Osiek przedstawił historię powstania i budowy hali sportowej. Zaznaczył, że dotrzymuje słowa danego w kampanii wyborczej. Podziękował również wszystkim tym którzy przyczynili się do powstania i budowy hali. Wręczył podziękowania następującym osobom:
Panu Ryszardowi Boberowi Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który wspierał samorząd w pozyskaniu środków.
Panu Januszowi Sekulskiemu właścicielowi Zakładu Obsługi Budowlanej i Inwestycji, który obiekt wybudował.
Panu Sławomirowi Mańka, który sprawował nadzór budowlany.
Panu Zbigniewowi Gutowskiemu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Strzygach, który obejmował budowę swoją gospodarską troską. Następnie dokonano przecięcia wstęgi a ks. Maciej Jastrzębski dokonał poświęcenia . Obiekt służyć będzie nie tylko szkole
i mieszkańcom Strzyg.

Galeria zdjęć z uroczystości: