Nawigacja
Strona główna
Aktualności
Informacje
Przetargi
Podatki
Urząd Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy

Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Osiek

Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku
Gospodarka odpadami w gminie Osiek

Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku
Gminny Ośrodek Kultury w Osieku
Szkoły w Gminie
Z ŻYCIA SENIORÓW

Informator Gminny
Piszą o nas
Ważne telefony
Galeria zdjęć
Szukaj
Rejestr Działalności Regulowanej
mapa
lgd
Operacje realizowane w ramach PROW 2014-2020
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Tadajewo" mająca na celu rozwój infrastruktury drogowej, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz utworzenie sprawnego połączenia komunikacyjnego z drogą wojewódzką poprzez modernizację drogi na odcinku 1948,50 m współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji:

Realizacja operacji wpłynie na rozwój infrastruktury drogowej, zwiększy się także bezpieczeństwo ruchu drogowego, a także nastąpi poprawa dojazdów do zabudowań poprzez utworzenie sprawnego połączenia z drogą wojewódzką.