Nawigacja
Strona główna
Aktualności
Informacje
Przetargi
Podatki
Urząd Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy

Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Osiek

Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku
Gospodarka odpadami w gminie Osiek

Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku
Gminny Ośrodek Kultury w Osieku
Szkoły w Gminie
Z ŻYCIA SENIORÓW

Informator Gminny
Piszą o nas
Ważne telefony
Galeria zdjęć
Szukaj
gospodarka
Europejski tydzień MŚP
szkolenie

Europejski Tydzień MŚP


Warsztaty dla przedsiębiorców


W ramach Europejskiego Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 organizowane są warsztaty pn. „Dotacje z Unii Europejskiej w służbie młodym przedsiębiorcom pod nazwą- „Vademecum startera”. Odbędą się one 5 października w Klubie Akcent w Grudziądzu.


Spotkanie skierowane jest do osób zainteresowanych założeniem własnego biznesu oraz informacjami na temat możliwości uzyskania pomocy z Unii Europejskiej, instytucji finansowych i Powiatowego Urzędu Pracy. Podczas zajęć omówione zostaną procedury ubiegania się o wsparcie finansowe i merytoryczne oraz praktyczne aspekty zakładania firmy. Spotkanie będzie także okazją do dyskusji oraz uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące prowadzenia własnego biznesu.


Warsztaty poprowadzi Marta Szarogroder, absolwentka prawa, politologii oraz public relations, pracownik projektu „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości - Szansa dla aktywnych" PO KL 6.2, specjalista ds. wsparcia projektów badawczych w Programie pilotażowym w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Voucher badawczy.
Warto dodać, że w ramach obchodów Tygodnia MŚP spotkania zaplanowano także w Toruniu, Bydgoszczy, Włocławku i Inowrocławiu. Ponadto, 11 października w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego odbędzie się konferencja pt. Europa w 2020 r. – perspektywy zmian dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”.


Więcej informacji na temat Tygodnia pod adresem: www.tarr.org.pl/tydzienmsp

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu powinny przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy pod nr faksu: 56 658 89 51, 56 654 88 24, e-mail: een@tarr.org.pl lub dostarczyć osobiście na adres: Toruński Park Technologiczny, 87-100 Toruń, ul. Włocławska 167, pok. 234.
Dodatkowych informacji udziela Dagmara Taflińska pod nr tel. 52 5670069, e-mail: dagmara.taflinska@byd.pl.PROGRAM WYDARZEŃ TYGODNIA MSP

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Szczepienie lisów
Lis

Kujawsko-Pomorski Lekarz Weterynarii informuje o


Szczepieniu lisów w województwie kujawsko-pomorskim


Kujawsko-Pomorski Lekarz Weterynarii informuje, że od 23 września do 2 października 2011 na obszarze województwa kujawsko - pomorskiego zostanie przeprowadzona akcja doustnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.


Od 23 września do 2 października 2011r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego prowadzona będzie akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Na tereny żerowania lisów z samolotów zrzucone zostaną przynęty w postaci zielono- brunatnych kostek o wymiarach 35x35x10mm sporządzonych z masy rybnej, zawierających zatopione w środku plastikowe blistry ze szczepionką.


W związku z akcją Kujawsko- Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje aby:
- nie podnosić , nie dotykać i nie niszczyć przynęt
- nie wypuszczać swobodnie psów i kotów, nie organizować polowań ze zwierzętami w okresie 3 tygodni od daty zrzucenie przynęt
- nie organizować wieloosobowych wycieczek do lasu, szczególnie dzieci i młodzieży przez okres 3 tygodni od zakończenia zrzutów.
- zgłaszać służbom epidemiologicznym, medycznym przypadki kontaktu ludzi ze szczepionką , w przypadku kontaktu bezpośredniego na otwarte rany, oczy, jamę ustną lub nos należy natychmiast przemyć miejsca eksponowane wodą z mydłem
- zgłaszać służbom weterynaryjnym przypadki kontaktu zwierząt domowych lub gospodarskich z przynętami
- pouczyć dzieci o wyżej podanych zasadach bezpieczeństwa

Zdolni na start
Kujawsko-pomorskie

Urząd Marszałkowski informuje o programie:


Zdolni na start


Do najbliższego piątku (23 września) potrwa nabór wniosków o wsparcie w ramach trzeciej edycji projektu stypendialnego Zdolni na start. Uzdolnieni uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z regionu po raz kolejny mają szansę otrzymać stypendium marszałka województwa.


Program skierowany jest do uczniów, którzy dobrze radzą sobie w nauce i mogą pochwalić się sukcesami na różnego rodzaju olimpiadach i konkursach. Nasz cel to ułatwienie i przyspieszenie rozwoju edukacyjnego młodych ludzi zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych - mówi marszałek Piotr Całbecki.


Urząd Marszałkowski przyznaje wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Trzecia edycja projektu „Zdolni na start” została zaplanowana na dwa lata. W tym roku szansę na otrzymanie pomocy finansowej ma 260 uczniów z regionu. Wysokość stypendium to 380 złotych brutto miesięcznie przyznane na okres 12 miesięcy. Zostanie wypłacone w czterech transzach.

Warunki, które trzeba spełnić aby móc ubiegać się o stypendium marszałka to:
nauka w szkole gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, przeciętny dochód rodziny ucznia w przeliczeniu na jedną osobę nie przekracza 1008 złotych (w przypadku uczniów niepełnosprawnych 1166 złotych), dobre wyniki w nauce, uczestnictwo w konkursach i olimpiadach wskazanych w regulaminie lub przygotowanie pracy naukowej.


Uczeń będzie też zobowiązany do przygotowania wraz ze swym opiekunem dydaktycznym indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego, który będzie musiał wykonać. Wynagrodzenie - 90 złotych miesięcznie - otrzymają również nauczyciele będący opiekunami dydaktycznymi stypendystów.

Nabór wniosków potrwa do 23 września. Na stronie internetowej projektu (www.zdolni3-1.kujawsko-pomorskie.pl), dostępny jest regulamin projektu, dokumenty rekrutacyjne oraz generator wniosków o przyznanie stypendium.
Remis Legii Osiek
Legia

W minioną niedziele na Stadionie Miejskim w Brodnicy


Legia Osiek zremisowała 2:2 z Victorią Czernikowo


Był to trzeci mecz i trzeci remis Legii Osiek w tym sezonie. Drużyna prowadzona przez duet trenerski Marek Rochnowski i Mariusz Wojdyło zdobyła łącznie 4 bramki tracąc tyle samo, i z trzema punktami na koncie zajmuje obecnie 6 miejsce w tabeli. Najlepszym strzelcem, jak narazie, jest Mateusz Górski - zdobywca dwóch bramek (w meczach ze Zbicznem i Czernikowem), poza nim gole strzelali Krystian Bejgrowicz (mecz ze Steklinem) i Damian Gabrychowski (spotkanie z Czernikowem).


Biorąc pod uwagę spore zmiany w zespole, nowych trenerów, spore wzmocnienia, jak również wsparcie ze strony Urzędu Gminy i Wójta Gminy Osiek apetyty na wyniki są zdecydowanie większe. Szansę na osiągnięcie pierwszego zwycięstwa w sezonie 2011/12 piłkarze z Osieka będą mieli już w najbliższą niedzielę, kiedy to w wyjazdowym spotkaniu zmierzą się z Cukrownikiem Mełno.


Więcej informacji o spotkaniach Legii Osiek, zdjęcia, opinie, tabele, znajdują sie na stronie: www.legiaosiek.futbolowo.pl

Równać szanse 2011
Rownac szanse

Dobry start w dorosłe życie


Równać szanse 2011


Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza "Regionalny Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2011" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Dotacje na inicjatywy pomagające dzieciom i młodzieży w starcie w dorosłe życie mogą otrzymać organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych .


O dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 r. i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2012 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową, z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.


Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat) z małych miejscowości.
Termin składania wniosków upływa 11 października 2011 roku.
Zasady konkursu, kryteria oceny merytorycznej, wzór formularza wniosku do obejrzenia, instrukcja postępowania z elektronicznym systemem naboru wniosków oraz link do formularza wniosku w systemie elektronicznym podane są na stronie źródłowej:
http://www.rownacszanse.pl/aktualnosci/aktualnosc/969


Osoba do kontaktu z biura Fundacji: p. Katarzyna Dąbrowska, mail: k.dabrowska@pcyf.org.pl , tel: (22) 826 10 16. W przypadku problemów lub pytań prosimy o kontakt z Partnerem Lokalnym: dotyczy województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego
Stowarzyszenie Tratwa, 10 – 233 Olsztyn, ul. Parkowa 1 .
Adres e-mailowy: tratwa@tratwa.pl
Informacje o programie – tel. 89 / 513 17 46


Szkolenie dla organizacji pozarządowych
Szkolenie

Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej zaprasza na


Szkolenie dla organizacji pozarządowych


Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej, w związku z realizacją projektu pn. INKUBATOR EKONOMICZNO-SPOŁECZNY NGO zintegrowane działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim”, współfinansowanego przez MPiPS w ramach PO FIO, serdecznie zaprasza mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego do udziału w bezpłatnych szkoleniach oraz korzystania z mobilnego poradnictwa w zakresie funkcjonowania i rozwoju organizacji pozarządowych.


Zajęcia będą odbywać się w od września do listopada 2011 w Grudziądzu.
Projekt adresowany jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osób planujących działalność w nich, będących mieszkańcami województwa kujawsko-pomorskiego. Szczególnie mile widziane będą osoby zamieszkujące na terenach wiejskich i/lub dopiero rozpoczynające działalność w sektorze pozarządowym, a także liderzy organizacji pozarządowych.


Tematyka i terminy szkoleń w Grudziądzu:
 Tworzenie strategii funkcjonowania i rozwoju organizacji pozarządowej - 17/18.09.2011;

 Podstawy marketingu i biznesplanu w NGO - 1/2.10.2011;

 Prawo (w tym prawne aspekty zarządzania organizacją pozarządową) i wolontariat - 15/16.10.2011;

 Finanse i księgowość w organizacji pozarządowej – 4/5.11.2011;

 Animacja środowiska lokalnego – 12/13.11.2011.

*Istnieje możliwość indywidualnego doboru tematów szkoleń – w zależności od potrzeb grupy


Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać kilku swoich przedstawicieli/lek. Uczestnicy otrzymają pakiet materiałów szkoleniowych. Udział w projekcie jest bezpłatny. Oprócz szkoleń, obejmuje także indywidualny coaching oraz doradztwo, odbywające się w siedzibie organizacji, która zgłosi taką potrzebę, lub organizatora projektu. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu.
O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje spełnienie kryteriów formalnych, kolejność zgłoszeń, planowanie przyszłego rozwoju w trzecim sektorze, działalności społecznej, gospodarczej, w tym także planowanie działalności trenerskiej i doradczej dla ngo.


Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o przesłanie karty zgłoszenia do projektu na adres e-mail: tsas@tsas.torun.pl


Wszelkie informacje udzielane są: tel. 510 046 400


Rekrutacja uczestników do projektu potrwa do 15.09.2011 r.

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
UG Osiek
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO


Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.*w terminie od 1 marca 2011 r. do 31 marca 2011 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2010 r. do 28 lutego 2011 r.,*w terminie od 1 września 2011 r. do 30 września 2011 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 marca 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2011 r.
KONKURS - FRYZJER
kapitał U W A G A N A B Ó R !

na bezpłatny kurs zawodowy

KURS W ZAWODZIE
-FRYZJER-


w ramach programu Szansa na zatrudnienie;
Program Operacyjny Kapitał LudzkiWYMAGANIA:

osoba bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie Pracy
osoba zamieszkująca gminę Osiek

Osoba zakwalifikowana będzie otrzymywać zasiłki celowe z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku

ZGŁOSZENIA KIEROWAĆ DO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIEKU
DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE
Sport

4 września w Osieku odbyły się


DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE


4 września w Osieku świętowano Dożynki Powiatowo-Gminne. Święto Plonów rozpoczęła msza św. dziękczynna w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Osieku, którą odprawił proboszcz parafii Osiek ks. Stanisław Bednarski w asyście ks. Jerzego Franciszka Wielechowskiego ze Świedziebni.


Przy słonecznej pogodzie rolnicy z powiatu brodnickiego świętowali dziękując za tegoroczne plony na boisku przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Osieku. Korowód dożynkowy z kościoła na plac przyprowadziła Orkiestra Dęta z Brodnicy. Gospodarze dożynek, starosta brodnicki Piotr Boiński i wójt gminy Osiek Kazimierz Wolfram powitali gości i oficjalnie otworzyli święto.


Na uroczystość przybył wiceminister Zbigniew Sosnowski, senator Michał Wojtczak, poseł na Sejm Anna Sobecka, radni Województwa Kujawsko- Pomorskiego : Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ryszard Bober, radny województwa Zbigniew Socha i Paweł Zgórzyński, radni Powiatu Brodnickiego z przewodniczącym Romanem Pytlasińskim i wiceprzewodniczącymi: Anną Kupczyk i Markiem Buchalskim, członkowie Zarządu Powiatu z wicestarostą Jędrzejem Tomellą i Przemysławem Górskim, Wiesławem Borowskim i Franciszkiem Zglińskim, przedstawiciele duchowieństwa oraz radni, oraz innych miast i gmin z powiatu brodnickiego, kół gospodyń wiejskich, straży pożarnej, rolnicy i mieszkańcy powiatu.