Nawigacja
Strona główna
Aktualności
Informacje
Przetargi
Podatki
Sprawy do załatwienia
Urząd Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy

Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Osiek

Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku
Gospodarka odpadami w gminie Osiek

Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku
Gminny Ośrodek Kultury w Osieku
Szkoły w Gminie
Z ŻYCIA SENIORÓW

Informator Gminny
Piszą o nas
Ważne telefony
Galeria zdjęć
Szukaj
Rozstrzygnięcie Konkursu Wielkanoc 2011
Wielkanoc

Gminny Ośrodek Kultury w Osieku zaprasza na ogłoszenie wyników i rozdanie nagród w Konkursie Wigilia 2011. Odbędzie się ono w piątek 8 kwietnia, o godzinie 12:00 w dużej sali GOK w Osieku.


Przez kilka minionych dni, obradowała komisja, której zadaniem było wyłonienie zwycięzców w czterech kategoriach: palma wielkanocna, kartka wielkanocna, praca plastyczna na temat obrzędów wielkanocnych oraz praca plastyczna na temat 'moja rodzina'. Nagrody zostaną rozdane również w czterech kategoriach wiekowych: Szkoła Podstawowa klasy 1-3 oraz 4-6, Gminazjum i dorośli.


Podczas piątkowej uroczystości będzie okazja do obejrzenia wszystkich zgłoszonych prac.
Kilka z nich zobaczyć można w rozwinięciu informacji.Aktywizacja zawodowa mieszkańców LGD poprzez punkt informacyjny
LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ, we współpracy z gminami: Brzuze, Górzno, Osiek, Świedziebnia, Rogowo, Rypin, Skrwilno i Wąpielsk, rozpoczyna realizację Projektu pn.


„Aktywizacja zawodowa mieszkańców LGD
poprzez punkt informacyjny”


w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich. Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa mieszkańców LGD w zajęciach pozarolniczych poprzez pracę punktu informacyjnego.


W ramach Projektu, z dniem 1 kwietnia 2011 roku uruchomiony został punkt informacyjny, który będzie funkcjonował do dnia 31 grudnia 2011 roku, świadcząc wsparcie z zakresu:
- poszukiwania pracy,
- sporządzania dokumentów aplikacyjnych,
- wnioskowania o fundusze z Unii Europejskiej,
- zakładania działalności gospodarczej.


Wsparcie może otrzymać każda osoba, która zamieszkuje na terenie którejkolwiek z gmin członkowskich LGD (Brzuze, Górzno, Osiek, Świedziebnia, Rogowo, Rypin, Skrwilno i Wąpielsk).


Więcej informacji w rozwinięciuLegia wygrywa w Świedziebni
Legia

Dziś rundę wiosenną zainaugurował nasz lokalny zespół B-klasowy Legia Osiek, pokonując w meczu wyjazdowym LZS Świedziebnia 2:1. Bramki dla osieckiej drużyny zdobyli Wojciech Żbikowski i Jakub Szymański.


Biorąc pod uwagę nienajlepsze występy Legii w meczach kontrolnych, wszyscy są bardzo pozytywnie zaskoczeni osiągniętym rezultatem. Spotkanie obejrzało kilkudziesięciu kibiców, w tym spora grupa z Osieka, łącznie z Wójtem Gminy Osiek.


W kolejny weekend Legia zmierzy się na stadionie w Brodnicy z Victorią Czernikowo.Konkurs Plastyczny 'Wielkanoc 2011'
Wielkanoc

W dniu 31 kwietnia 2011r. upłynął termin składania prac w konkursie plastycznym pod nazwą Wielkanoc 2011 organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Osieku.


Do udziału w konkursie zgłoszono kilkadziesiąt prac, w czterech kategoriach:
- Palma wielkanocna
- Świąteczna kartka wielkanocna
- Praca plastyczna na temat obrzędów wielkanocnych
- Praca plastyczna na temat 'moja rodzina'


Przez najbliższych kilka dnia obradować będzie trzyosobowe jury powołane przez organizatora.

Prezentacja prac i wręczenie nagród odbędzie się 8 kwietnia 2011r. (tj. piątek), o godz 12:00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Osieku. Serdecznie zapraszamy


Więcej informacji o konkursie w rozwinięciu.
Konkurs na najlepiej czytającą klasę - 'bibliofilek'
Biblioteka

Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku organizuje konkurs na najlepiej czytającą klasę, pod nazwą 'Bibliofilek'. Konkurs będzie trwać rokrocznie od 1 marca do 25 maja.


W konkursie biorą udział klasy w poziomie I-III, IV-VI Szkoły Podstawowej oraz I-III Gimnazjum.


Za każdą przeczytaną książkę klasa otrzymuje 1 punkt, z kolei za każdą przetrzymaną powyżej miesiąca książkę 5 ujemnych punktów. Wyniki będą na bieżąco sumowane i każdego miesiąca wywieszane na tablicy Samorządu Uczniowskiego w szkole oraz przy Bibliotece szkolnej.


Po zakończeniu okresu trwania konkursu, nastąpi zsumowanie zdobytych punktów, a następnie zostaną one podzielone przez liczbę czytelników danej klasy. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas Dnia Dziecka.


Nagrody otrzymają: najlepiej czytająca klasa, uczeń oraz opiekun.
Wybory do Izb Rolniczych
Izba Rolnicza

Wójt Gminy Osiek informuje, że Krajowa Rada Izb Rolniczych wyznaczyła termin wyborów do izb rolniczych na dzień 3 kwietnia 2011 r. (niedziela) w godz. 8.00 - 18.00. Głosowanie odbędzie się w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Osieku.


Wybory do Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Kujawsko Pomorskiego są dwustopniowe.
W pierwszym etapie z każdej gminy wybierani są dwaj delegaci (lub jeden, jeżeli obszar użytków rolnych gminy nie przekracza 4 tys. ha). Wybrani delegaci wchodzą w skład tzw. Rady Powiatowej, która - na swym pierwszym posiedzeniu - wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Delegata.
Te dwie osoby wchodzą w skład nowego Walnego Zgromadzenia Izby, którego kadencja trwa 4 lata.


Więcej informacji w rozwinięciu.Pomoc przy wypełnianiu wniosków obszarowych
Kurs chemizacyjny

Urząd Gminy w Osieku informuje, że w każdą środę kwietnia w godzinach od 8.00 do 12.00 w Urzędzie Gminy będą pełnione dyżury w celu pomocy przy wypełnianiu wniosków o płatności obszarowe na rok 2011.


Usługa jest płatna w zależności od ilości posiadanych hektarów.

Apetyt na pracę
LGD

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” wraz z gminą Osiek rozpoczyna realizację Projektu pn. „Apetyt na pracę w Osieku”.


W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich. Celem Projektu jest zwiększenie umiejętności zawodowych i zaktywizowanie mieszkańców gminy Osiek do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych.


W ramach Projektu zrealizowany zostanie cykl szkoleń i warsztatów w zakresie:
- kuchni regionalnej i dietetyki,
- dekorowania stołu i potraw
- organizowania i funkcjonowania bazy noclegowej i żywieniowej.


Zajęcia zakończą się wizytą studyjną w obiekcie agroturystycznym, podczas której uczestnicy projektu będą mogli zapoznać się z codzienną praktyką prowadzenia tego typu działalności.


W szkoleniach i warsztatach będzie mogło wziąć udział 10 nieaktywnych zawodowo mieszkańców gminy Osiek. (Osoba nieaktywna zawodowo to osoba nieposiadająca zatrudnienia, niezarejestrowana w Urzędzie Pracy i nieubezpieczona w KRUS.)
Działaniem otwierającym Projekt będzie spotkanie informacyjno-rekrutacyjne, na które serdecznie zapraszamy wszystkich nieaktywnych zawodowo mieszkańców gminy Osiek, dnia 04.04.2011 r. (poniedziałek) o godzinie 9.00 do restauracji ZACISZE w Gorczenicy.

Pierwsze plastikowe dowody osobiste traca ważność
dowod

Biuro meldunkowe Urzędu Gminy Osiek informuje, że dowody osobiste wydane w 2001 r. okres 10 lat tracą swoją ważność w 2011 roku.

Prosimy mieszkańców o sprawdzenie kiedy upływa ten termin - jest on wskazany w prawym dolnym rogu dowodu osobistego. Jedynie osoby, które złożyły wniosek po ukończeniu 65 roku życia, posiadają dowody osobiste wydane na czas nieoznaczony.
W przypadku, gdy data wydania wskaże na szybką utratę ważności dokumentu, należy złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego przynajmniej miesiąc przed upływem dziesięcioletniego okresu ważności.