Nawigacja
Strona główna
Aktualności
Informacje
Przetargi
Podatki
Urząd Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy

Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Osiek

Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku
Gospodarka odpadami w gminie Osiek

Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku
Gminny Ośrodek Kultury w Osieku
Szkoły w Gminie
Z ŻYCIA SENIORÓW

Informator Gminny
Piszą o nas
Ważne telefony
Galeria zdjęć
Szukaj
gospodarka
Odwołana przerwa w dostawie wody i prądu
UG Osiek

Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku informuje, że:


W dniach 10 i 11 sierpnia nie będzie planowanej przerwy w dostawie energii elektrycznej i wody


Energa Operator przekazał informację o przesunięciu, na jeszcze nie ustalony termin, planowanej przerwy w dostawie prądu. W związku z tym nie będzie również konieczna przerwa w dostawie wody. Nowy termin przeglądu sieci energetycznej zostanie podany niezwłocznie po otrzymaniu go, od firmy Energa Operator.


Za utrudnienia przepraszamy.

PFRON - Pegaz 2010
pfron


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, informuje że:


Przyjmowane są wnioski w programie "PEGAZ 2010"


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż od dnia 1 sierpnia do dnia 22 sierpnia br. przyjmowane są wnioski w ramach programu „Pegaz 2010” w obszarach:

Obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu,

Obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym wraz z dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym jego właściwą eksploatację, wynikającą z rodzaju i zakresu niepełnosprawności adresata programu,

Obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.


Jednocześnie Fundusz zastrzega, że warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach programu jest uzyskanie zgody Ministra Finansów oraz opinii sejmowej komisji ds. budżetu na przesunięcia środków w planie finansowym PFRON na 2011 r.
Wnioski należy składać w Oddziałach PFRON właściwych dla miejsca zamieszkania, w przypadku Gminy Osiek, Oddziałem właściwym jest Kujawsko-Pomorski Oddział PFRON w Toruniu, przy ulicy Szosa Chełmińska 28.


Szczegółowe informacje dotyczące programu, jak również formularze wraz z załącznikami niezbędne do wypełnienia w celu aplikowania do programu dostępne są na stronie Funduszu oraz w Oddziałach PFRON.
Konsultacje dotyczące funduszy unijnych
Ubezpieczenie

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Brodnicy, odbędą się:


Konsultacje w sprawie funduszy unijnych


9 sierpnia 2011 r. w godz. od 12.00 do 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brodnicy odbędą się indywidualne bezpłatne konsultacje dla osób, które chcą pozyskać środki unijne.


Pracownicy Lokalnego Punktu Informacyjnego Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Grudziądzu służą pomocą odnośnie możliwości uzyskania wsparcia finansowego z Funduszy Europejskich.


Informacja pochodzi z Urzędu Miasta w Brodnicy.
Przerwa w dostawie prądu i wody
UG Osiek

Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku informuje o:


Przerwie w dostawie energii elektrycznej i wody
w dniach 10 i 11 sierpnia.


W dniu 10 sierpnia przerwa dotyczyć będzie godzin 7:30 - 9:00 oraz 13:30 - 15:00, natomiast 11 sierpnia 7:30 - 15:00.


Za utrudnienia przepraszamy.


Wojciech Konefał - Kierownik ZGK Osiek
Apel Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Osieku
UG Osiek

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Osieku


Apeluje do odbiorców wody z wodociągu gminnego


Zwracam się z prośbą o racjonalną gospodarkę wodą pozyskiwaną z wodociągu gminnego, a w szczególności o:
- całkowite ograniczenie podlewanie ogródków przydomowych oraz terenów zielonych wodą z sieci gminnego wodociągu,
- racjonalne planowanie dużych poborów wody przez rolników, niezbędnych do przeprowadzania prac polowych oraz innych prac na terenie gospodarstwa,
- niepobieranie wody z nieopomiarowanych ujęć z sieci wodociągu gminnego,
terminowe regulowanie opłat za dostarczoną wodę.


Zwiększony pobór wody w porównaniu do możliwości pozyskania wody uzdatnionej zgodnie z procesem technologicznym w hydroforniach może powodować przerwy w dostawie wody dla odbiorców. W chwili obecnej trwają prace związane z modernizacją
i usprawnieniem sieci wodociągowej.


Jednocześnie przypominam, iż zgodnie z zapisami §16 zawartej umowy o zaopatrzeniu
w wodę i odprowadzaniu ścieków ZGK Osiek ma prawo do odcięcia dostawy wody
w przypadku nieregulowania zaległych opłat.


Wojciech Konefał - Kierownik ZGK Osiek
Święto Gminy Osiek
Droga

Wójt Gminy Osiek zaprasza na:


Święto Gminy Osiek


Obiekt do zagospodarowania
Droga

W związku z zaprzestaniem działalności Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Suminie Gmina Osiek oczekuje na propozycję zagospodarowania obiektu.
Zainteresowanych prosi się o kontakt osobisty względnie telefoniczny 56/49-381-21 do 30 sierpnia 2011 r. Budynek szkoły ,,Tysiąclatki" znajduje się na działce o powierzchni 0,87 ha. Położony w bardzo atrakcyjnym miejscu przy szosie powiatowej w odległości ok 20 km od Brodnicy i ok 10 od Rypina.Kolonie dla dzieci rolników
Droga

Urząd Gminy w Osieku informuje, że zorganizowane zostały


Kolonie dla dzieci rolników z dofinansowaniem z KRUS


Organizatorem kolonii w imieniu Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Warszawie jest Fundacja Rozwoju Wsi i Rolnictwa im. Norberta Aleksiewicza oraz Wojewódzki Związek Rolników. Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy. Turnus jest dofinansowany przez KRUS.


Miejsce kolonii: Ośrodek Hotelowo - Rekreacyjny REKO; w Wenecji k/Żnina tel . 52 30 31 110; fax : 52 30 31 152; Kom: 692-260-239 adres e-mail: reko@reko.com.pl
Czas trwania turnusu wynosi 14 dni, termin kolonii: od 06.08. do 19.08.2011r.


Uczestnikami wypoczynku mogą być:
1. dzieci i młodzież szkolna w wieku od 8 do 16 lat (najstarsi uczestnicy urodzeni w 1995r. ) których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczonych w KRUS w pełnym zakresie (jednocześnie ubezpieczenie emerytalno-rentowe, wypadkowe i chorobowe) lub jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest uprawnione do świadczeń z KRUS (renta, emerytura);
2. Dokumenty do dostarczenia:
1) aktualne zaświadczenie z miejscowej placówki KRUS o ubezpieczeniu społecznym w zakresie: emerytalno-rentowym, wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim lub pobieraniu świadczenia KRUS przez rodzica /opiekuna uczestnika kolonii przedłożone w oryginale
2) dowód wpłaty za kolonie na konto bankowe 350,00 zł
3) karta kolonijna Kserokopie zaświadczenia z KRUS i dowodu wpłaty należy przesłać fax-em na nr 52 357 30 02 lub dostarczyć do biura WZRKiOR w Inowrocławiu, ul. Jacewska 164 do dnia 27.07.2011r. Wypełnioną kartę kolonijną dziecko zabiera do Ośrodka. Po tym terminie informację przekazać do pana Henryka Sobczaka Prezesa Związku fax 52 3559524., a oryginał zaświadczenia z KRUS i dowodu wpłaty należy wysłać na adres Fundacji w Warszawie.


Opłatę kolonijną w kwocie 350,00 zł należy uiścić na konto:
Nr konta do wpłat opłaty kolonijnej: 85 8019 1010 2002 0501 1489 0001
Fundacja Rozwoju Wsi i Rolnictwa Im. Norberta Aleksiewicza ul. Szkolna 2/4 00-006 Warszawa
Adres do korespondencji: ul. Solec 18/20, 00-410 Warszawa
Tel./fax: 22 827 58 44; 22 827 71 20

Pierwszym posiłkiem po przyjeździe dzieci będzie obiad lub obiadokolacja, a w dniu wyjazdu śniadanie i prowiant na drogę.

Telefony kontaktowe:
Henryk Sobczak, Prezes WZRKiOR w Bydgoszczy - kom. 50258023
Biuro WZRKiOR w Bydgoszczy zs. Inowrocław - tel. (052) 357 30 02
Melania Grobelska, kierownik biura WZRKiOR - kom. 516 069 089
Zakończono remont drogi Brodnica - Rypin
Droga

Informujemy, że zakończona została


Modernizacja drogi Brodnica - Rypin


Zakończyły się prace związane z przebudową 33 kilometrów trasy wojewódzkiej biegnącej przez powiat brodnicki i rypiński. To jedna z sześciu kluczowych inwestycji drogowych współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pochłonęła 48,6 miliona złotych.


Modernizacja infrastruktury komunikacyjnej to jeden z priorytetów zarządu województwa. Realizacja inwestycji na drodze nr 560 poprawiła komunikację sieci dróg wojewódzkich z drogami krajowymi - komentuje marszałek województwa Piotr Całbecki - Dzięki takim inwestycjom podróż przez Kujawsko-Pomorskie staje się bezpieczniejsza i wygodniejsza.


W ramach inwestycji zmodernizowana i poszerzona została jezdnia na całej długości od Brodnicy, przez Rypin, do granic województwa. Nośność drogi wzmocniono z 8 do 10 ton na oś, a konstrukcję jezdni wzmocniono specjalną poliwęglanową siatką. Częścią prac była między innymi przebudowa ulicy Podgórnej w Brodnicy czy budowa turbinowego ronda w Rypinie. Dla poprawy bezpieczeństwa podróżujących i mieszkańców powstały nowe chodniki, zatoki i wysepki. Na całej trasie wymieniono oznakowanie poziome i pionowe.


Łączny koszt inwestycji wyniósł 48,6 milionów złotych, z czego ponad 31,4 miliona złotych pochodzi z unijnych środków RPO WK-P, a pozostała część z budżetu województwa.