Nawigacja
Strona główna
Aktualności
Informacje
Przetargi
Podatki
Urząd Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy

Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Osiek

Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku
Gospodarka odpadami w gminie Osiek

Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku
Gminny Ośrodek Kultury w Osieku
Szkoły w Gminie
Z ŻYCIA SENIORÓW

Informator Gminny
Piszą o nas
Ważne telefony
Galeria zdjęć
Szukaj
gospodarka
Otwarcie drogi Kretki Duże - Kretki Małe
Droga

Wójt Gminy Osiek oraz Przewodniczący Rady Gminy w Osieku zapraszają na


Otwarcie drogi Kretki Duże - Kretki Małe


Uroczyste otwarcie i poświęcenie nowo wyremontowanego w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Brodnicy odcinka drogi Kretki Duże - Kretki Małe odbędzie się 21 listopada 2011 roku, o godzinie 12:00 w miejscowości Kretki Małe, przy skrzyżowaniu z drogą powiatową.


Remont drogi został wykonany w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".
Konsultacje w sprawie projektów unijnychodśnieżanie

Zapraszamy już jutro do siedziby Starostwa Powiatowego w Brodnicy na


Bezpłatne konsultacje w sprawie projektów unijnych 2012-2013


10 listopada w godzinach od 12 do 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brodnicy odbędę się bezpłatne konsultacje pracowników Lokalnego Punktu Informacyjnego Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Grudziądzu. Konsultanci udzielają odpowiedzi na pytania dotyczące możliwości korzystania z unijnych projektów.


Przetarg nieograniczony - sprzedaż nieruchomościKujawa

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Gmina Osiek ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Osiek w miejscowościach: Kujawa i OsiekDnia 24 listopada 2011 r. o godzinie 12.00 w Urzędzie Gminy Osiek pok. nr 13 odbędzie się publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Kujawie i Osieku.

Więcej szczegółów takich jak dokładne opisy przeznaczenia nieruchomości, ich ceny oraz termin wpłaty wadium znajdziecie Państwo w samym ogłoszeniu.

Bliższe informacje o przeznaczonych do sprzedaży nieruchomościach i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy - tel. 56 49 381 21, tel: 666-026-095 lub osobiście w pokoju nr 4.

Wadium należy wpłacić na konto nr 45 9484 1150 0800 0114 2008 0002 lub w kasie Urzędu Gminy Osiek najpóźniej do dnia 23 listopada 2011 r. godz. 15.00.


przetarg- Remont świetlic wiejskich w Osieku, Kujawie i ŁapinożuUG Osiek
PRZETARG NIEOGRANICZONY


Gmina Osiek ogłasza przetarg nieograniczony na Remont świetlic wiejskich w Osieku, Kujawie i Łapinożu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w przedmiarach robót, dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin składania ofert: 2 listopada 2011 godz. 09:45
Miejsce składania ofert: Pokój nr 14 - Sekretariat, Urząd Gminy Osiek, Osiek 85, 87-340 Osiek.Ogłoszenie o przetargu - UZP : Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
Informacje o przetargu: Więcej informacjiUroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskiemedale

12 października br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Osieku odbyło się


WRĘCZENIE MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał 7 parom odznaczenia dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.
Wśród odznaczonych byli:
1.Marianna i Jan Rafalscy,
2.Stanisława i Kazimierz Drzymalscy,
3.Janina i Bernard Koprowscy,
4.Jadwiga i Czesław Jaworscy,
5.Wiktoria i Jerzy Bekier,
6.Barbara i Mieczysław Dul,
7.Teresa i Stanisław GłodowscyZakłócenia w odbiorze odpadówsmieciarka

Zakłócenia w odbiorze odpadów


Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku informuje, iż z uwagi na trudne warunki atmosferyczne mają nastąpić zakłócenia w odbiorze odpadów.
Za powstałe utrudnienia ZGK pragnie z góry przeprosić, Jednocześnie informuje, że odiór zostanie wznowiony z chwilą umożliwiającą swobodny dojazd śmieciarki do posesji.
W przypadku pytań proszę o kontakt z biurem Zakładu pod nr tel. 56/49-381-21 (czynne pn.- pt. 7.30-15.30)
WK

Europejski tydzień MŚP
szkolenie

Europejski Tydzień MŚP


Warsztaty dla przedsiębiorców


W ramach Europejskiego Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 organizowane są warsztaty pn. „Dotacje z Unii Europejskiej w służbie młodym przedsiębiorcom pod nazwą- „Vademecum startera”. Odbędą się one 5 października w Klubie Akcent w Grudziądzu.


Spotkanie skierowane jest do osób zainteresowanych założeniem własnego biznesu oraz informacjami na temat możliwości uzyskania pomocy z Unii Europejskiej, instytucji finansowych i Powiatowego Urzędu Pracy. Podczas zajęć omówione zostaną procedury ubiegania się o wsparcie finansowe i merytoryczne oraz praktyczne aspekty zakładania firmy. Spotkanie będzie także okazją do dyskusji oraz uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące prowadzenia własnego biznesu.


Warsztaty poprowadzi Marta Szarogroder, absolwentka prawa, politologii oraz public relations, pracownik projektu „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości - Szansa dla aktywnych" PO KL 6.2, specjalista ds. wsparcia projektów badawczych w Programie pilotażowym w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Voucher badawczy.
Warto dodać, że w ramach obchodów Tygodnia MŚP spotkania zaplanowano także w Toruniu, Bydgoszczy, Włocławku i Inowrocławiu. Ponadto, 11 października w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego odbędzie się konferencja pt. Europa w 2020 r. – perspektywy zmian dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”.


Więcej informacji na temat Tygodnia pod adresem: www.tarr.org.pl/tydzienmsp

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu powinny przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy pod nr faksu: 56 658 89 51, 56 654 88 24, e-mail: een@tarr.org.pl lub dostarczyć osobiście na adres: Toruński Park Technologiczny, 87-100 Toruń, ul. Włocławska 167, pok. 234.
Dodatkowych informacji udziela Dagmara Taflińska pod nr tel. 52 5670069, e-mail: dagmara.taflinska@byd.pl.PROGRAM WYDARZEŃ TYGODNIA MSP

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Szczepienie lisów
Lis

Kujawsko-Pomorski Lekarz Weterynarii informuje o


Szczepieniu lisów w województwie kujawsko-pomorskim


Kujawsko-Pomorski Lekarz Weterynarii informuje, że od 23 września do 2 października 2011 na obszarze województwa kujawsko - pomorskiego zostanie przeprowadzona akcja doustnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.


Od 23 września do 2 października 2011r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego prowadzona będzie akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Na tereny żerowania lisów z samolotów zrzucone zostaną przynęty w postaci zielono- brunatnych kostek o wymiarach 35x35x10mm sporządzonych z masy rybnej, zawierających zatopione w środku plastikowe blistry ze szczepionką.


W związku z akcją Kujawsko- Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje aby:
- nie podnosić , nie dotykać i nie niszczyć przynęt
- nie wypuszczać swobodnie psów i kotów, nie organizować polowań ze zwierzętami w okresie 3 tygodni od daty zrzucenie przynęt
- nie organizować wieloosobowych wycieczek do lasu, szczególnie dzieci i młodzieży przez okres 3 tygodni od zakończenia zrzutów.
- zgłaszać służbom epidemiologicznym, medycznym przypadki kontaktu ludzi ze szczepionką , w przypadku kontaktu bezpośredniego na otwarte rany, oczy, jamę ustną lub nos należy natychmiast przemyć miejsca eksponowane wodą z mydłem
- zgłaszać służbom weterynaryjnym przypadki kontaktu zwierząt domowych lub gospodarskich z przynętami
- pouczyć dzieci o wyżej podanych zasadach bezpieczeństwa

Zdolni na start
Kujawsko-pomorskie

Urząd Marszałkowski informuje o programie:


Zdolni na start


Do najbliższego piątku (23 września) potrwa nabór wniosków o wsparcie w ramach trzeciej edycji projektu stypendialnego Zdolni na start. Uzdolnieni uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z regionu po raz kolejny mają szansę otrzymać stypendium marszałka województwa.


Program skierowany jest do uczniów, którzy dobrze radzą sobie w nauce i mogą pochwalić się sukcesami na różnego rodzaju olimpiadach i konkursach. Nasz cel to ułatwienie i przyspieszenie rozwoju edukacyjnego młodych ludzi zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych - mówi marszałek Piotr Całbecki.


Urząd Marszałkowski przyznaje wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Trzecia edycja projektu „Zdolni na start” została zaplanowana na dwa lata. W tym roku szansę na otrzymanie pomocy finansowej ma 260 uczniów z regionu. Wysokość stypendium to 380 złotych brutto miesięcznie przyznane na okres 12 miesięcy. Zostanie wypłacone w czterech transzach.

Warunki, które trzeba spełnić aby móc ubiegać się o stypendium marszałka to:
nauka w szkole gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, przeciętny dochód rodziny ucznia w przeliczeniu na jedną osobę nie przekracza 1008 złotych (w przypadku uczniów niepełnosprawnych 1166 złotych), dobre wyniki w nauce, uczestnictwo w konkursach i olimpiadach wskazanych w regulaminie lub przygotowanie pracy naukowej.


Uczeń będzie też zobowiązany do przygotowania wraz ze swym opiekunem dydaktycznym indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego, który będzie musiał wykonać. Wynagrodzenie - 90 złotych miesięcznie - otrzymają również nauczyciele będący opiekunami dydaktycznymi stypendystów.

Nabór wniosków potrwa do 23 września. Na stronie internetowej projektu (www.zdolni3-1.kujawsko-pomorskie.pl), dostępny jest regulamin projektu, dokumenty rekrutacyjne oraz generator wniosków o przyznanie stypendium.