Nawigacja
Strona główna
Aktualności
Informacje
Przetargi
Podatki
Sprawy do załatwienia
Urząd Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy

Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Osiek

Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku
Gospodarka odpadami w gminie Osiek

Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku
Gminny Ośrodek Kultury w Osieku
Szkoły w Gminie
Z ŻYCIA SENIORÓW

Informator Gminny
Piszą o nas
Ważne telefony
Galeria zdjęć
Szukaj
gospodarka
Święto Gminy Osiek
Droga

Wójt Gminy Osiek zaprasza na:


Święto Gminy Osiek


Obiekt do zagospodarowania
Droga

W związku z zaprzestaniem działalności Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Suminie Gmina Osiek oczekuje na propozycję zagospodarowania obiektu.
Zainteresowanych prosi się o kontakt osobisty względnie telefoniczny 56/49-381-21 do 30 sierpnia 2011 r. Budynek szkoły ,,Tysiąclatki" znajduje się na działce o powierzchni 0,87 ha. Położony w bardzo atrakcyjnym miejscu przy szosie powiatowej w odległości ok 20 km od Brodnicy i ok 10 od Rypina.Kolonie dla dzieci rolników
Droga

Urząd Gminy w Osieku informuje, że zorganizowane zostały


Kolonie dla dzieci rolników z dofinansowaniem z KRUS


Organizatorem kolonii w imieniu Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Warszawie jest Fundacja Rozwoju Wsi i Rolnictwa im. Norberta Aleksiewicza oraz Wojewódzki Związek Rolników. Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy. Turnus jest dofinansowany przez KRUS.


Miejsce kolonii: Ośrodek Hotelowo - Rekreacyjny REKO; w Wenecji k/Żnina tel . 52 30 31 110; fax : 52 30 31 152; Kom: 692-260-239 adres e-mail: reko@reko.com.pl
Czas trwania turnusu wynosi 14 dni, termin kolonii: od 06.08. do 19.08.2011r.


Uczestnikami wypoczynku mogą być:
1. dzieci i młodzież szkolna w wieku od 8 do 16 lat (najstarsi uczestnicy urodzeni w 1995r. ) których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczonych w KRUS w pełnym zakresie (jednocześnie ubezpieczenie emerytalno-rentowe, wypadkowe i chorobowe) lub jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest uprawnione do świadczeń z KRUS (renta, emerytura);
2. Dokumenty do dostarczenia:
1) aktualne zaświadczenie z miejscowej placówki KRUS o ubezpieczeniu społecznym w zakresie: emerytalno-rentowym, wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim lub pobieraniu świadczenia KRUS przez rodzica /opiekuna uczestnika kolonii przedłożone w oryginale
2) dowód wpłaty za kolonie na konto bankowe 350,00 zł
3) karta kolonijna Kserokopie zaświadczenia z KRUS i dowodu wpłaty należy przesłać fax-em na nr 52 357 30 02 lub dostarczyć do biura WZRKiOR w Inowrocławiu, ul. Jacewska 164 do dnia 27.07.2011r. Wypełnioną kartę kolonijną dziecko zabiera do Ośrodka. Po tym terminie informację przekazać do pana Henryka Sobczaka Prezesa Związku fax 52 3559524., a oryginał zaświadczenia z KRUS i dowodu wpłaty należy wysłać na adres Fundacji w Warszawie.


Opłatę kolonijną w kwocie 350,00 zł należy uiścić na konto:
Nr konta do wpłat opłaty kolonijnej: 85 8019 1010 2002 0501 1489 0001
Fundacja Rozwoju Wsi i Rolnictwa Im. Norberta Aleksiewicza ul. Szkolna 2/4 00-006 Warszawa
Adres do korespondencji: ul. Solec 18/20, 00-410 Warszawa
Tel./fax: 22 827 58 44; 22 827 71 20

Pierwszym posiłkiem po przyjeździe dzieci będzie obiad lub obiadokolacja, a w dniu wyjazdu śniadanie i prowiant na drogę.

Telefony kontaktowe:
Henryk Sobczak, Prezes WZRKiOR w Bydgoszczy - kom. 50258023
Biuro WZRKiOR w Bydgoszczy zs. Inowrocław - tel. (052) 357 30 02
Melania Grobelska, kierownik biura WZRKiOR - kom. 516 069 089
Zakończono remont drogi Brodnica - Rypin
Droga

Informujemy, że zakończona została


Modernizacja drogi Brodnica - Rypin


Zakończyły się prace związane z przebudową 33 kilometrów trasy wojewódzkiej biegnącej przez powiat brodnicki i rypiński. To jedna z sześciu kluczowych inwestycji drogowych współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pochłonęła 48,6 miliona złotych.


Modernizacja infrastruktury komunikacyjnej to jeden z priorytetów zarządu województwa. Realizacja inwestycji na drodze nr 560 poprawiła komunikację sieci dróg wojewódzkich z drogami krajowymi - komentuje marszałek województwa Piotr Całbecki - Dzięki takim inwestycjom podróż przez Kujawsko-Pomorskie staje się bezpieczniejsza i wygodniejsza.


W ramach inwestycji zmodernizowana i poszerzona została jezdnia na całej długości od Brodnicy, przez Rypin, do granic województwa. Nośność drogi wzmocniono z 8 do 10 ton na oś, a konstrukcję jezdni wzmocniono specjalną poliwęglanową siatką. Częścią prac była między innymi przebudowa ulicy Podgórnej w Brodnicy czy budowa turbinowego ronda w Rypinie. Dla poprawy bezpieczeństwa podróżujących i mieszkańców powstały nowe chodniki, zatoki i wysepki. Na całej trasie wymieniono oznakowanie poziome i pionowe.


Łączny koszt inwestycji wyniósł 48,6 milionów złotych, z czego ponad 31,4 miliona złotych pochodzi z unijnych środków RPO WK-P, a pozostała część z budżetu województwa.
Formularze opłat środowiskowych w sieci
Kujawsko-pomorskie

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, informuje:


Formularze opłat środowiskowych w sieci


Urząd Marszałkowski uruchomił dostępne on-line bezpłatne narzędzie informatyczne, ułatwiające wyliczanie opłat za korzystanie ze środowiska. Jest łatwe, bezpieczne i nie wymaga posiadania podpisu elektronicznego. Już dziś mogą z niego korzystać wszystkie zainteresowane przedsiębiorstwa.


Urząd Marszałkowski uruchomił dostępne on-line bezpłatne narzędzie informatyczne, ułatwiające wyliczanie opłat za korzystanie ze środowiska. Jest łatwe, bezpieczne i nie wymaga posiadania podpisu elektronicznego. Już dziś mogą z niego korzystać wszystkie zainteresowane przedsiębiorstwa.


Narzędzie z prostym, intuicyjnym interfejsem jest elektronicznym formularzem do wyliczania stosownej opłaty. Wystarczy zalogować się za pomocą wybranego dowolnie identyfikatora i hasła, wprowadzić dane firmy, a następnie informacje, które w zwykłym trybie wprowadza się do standardowego papierowego formularza. Dla dopełnienia formalności wypełniony formularz należy wydrukować, opatrzyć właściwymi pieczątkami i podpisami oraz wysłać pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń


a wyliczoną kwotę wpłacić na konto:
Województwo Kujawsko-Pomorskie
Fundusz Ochrony Środowiska
PKO BP SA 2 Oddział w Toruniu
Numer 60 1020 5011 0000 9602 0119 6195


Wszelkie pytania i wątpliwości kierować można do:
Robert Jaworski tel. 56 62 18 381


Formularz on-line (Dla funkcjonowania aplikacji niezbędna jest wcześniejsza instalacja dostępnego w internecie bezpłatnego programu silverlight)
Konkurs na Sołtysa Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kujawsko-pomorskie

Informujemy, że trwa właśnie


Konkurs na Sołtysa Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Kujawsko – Pomorskiego w okresie lipiec – wrzesień 2011 roku organizuje konkurs „Sołtys Roku Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2011”. Celem konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów z terenu woj. kujawsko – pomorskiego, którzy podejmują działania na rzecz integracji społeczności lokalnej, dbają o rozwój sołectwa i gminy.


Organizatorzy zaplanowali przeprowadzenie konkursu, w celu promocji pracy i roli sołtysa, poprzez wybór najbardziej aktywnych, najdłużej pełniących funkcję oraz najpopularniejszych sołtysów, działających na terenie woj. kujawsko – pomorskiego.


W pierwszym etapie konkursu zgodnie z zapisami regulaminu, wyłonionych zostanie 12 laureatów, których sylwetki prezentowane będą na antenie TVP Bydgoszcz.  Spośród tych laureatów zostaną wybrani: „Sołtys Roku Woj. Kujawsko - Pomorskiego 2011”, „Sołtys na obcasach Woj. Kujawsko - Pomorskiego 2011”, „Najpopularniejszy sołtys Woj. Kujawsko - Pomorskiego 2011”. Dodatkowe wyróżnienie przyznane zostanie, zgłoszonemu do konkursu, sołtysowi o najdłuższym stażu.


Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Wojewoda Kujawsko – Pomorski, Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.


Regulamin Konkursu
Spis kontrolny
Kujawsko-pomorskie

W dniach od 1 do 11 lipca zostanie przeprowadzony


Spis Kontrolny


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277), w dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. zostanie przeprowadzony spis kontrolny.


Spisem kontrolnym objęte są osoby zamieszkałe w mieszkaniach wylosowanych do tego spisu.
Celem spisu kontrolnego jest sprawdzenie kompletności Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, realizowanego od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. oraz poprawności uzyskanych danych i ich zgodności ze stanem faktycznym.
Osoby przekazujące dane w ramach spisu kontrolnego są obowiązane do udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.


Spis kontrolny zostanie zrealizowany tylko i wyłącznie w drodze wywiadów telefonicznych.
Osoby dzwoniące w podanym wyżej terminie do mieszkań respondentów i proszące o udzielanie odpowiedzi na pytania spisowe, są ankieterami spisowymi i wykonują prace na rzecz spisu kontrolnego. W przypadku wątpliwości, respondenci mają możliwość zweryfikowania tożsamości ankietera dzwoniąc na infolinię, czynnąod poniedziałku do piątku w godzinach 8-20 oraz w weekendy od 8-18.


Więcej informacji można uzyskać pod numerami:


800 800 800 - z telefonów stacjonarnych (połączenie bezpłatne)


22 4444 777 - z telefonów komórkowych (koszt połączenia zgodnie z cennikiem operatora)

zjazd Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Osieku.
zebranie

24 czerwca w Urzędzie Gminy w Osieku odbył się


Zjazd Gminnego Oddziału Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Osieku


Uroczystego otwarcia dokonał Wójt Gminy Osiek Kazimierz Wolfram witając zaproszonych gości. W zjeździe udział wziął m.in. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy st. kpt. mgr inż. Waldemar Szrull, Członek Zarządu Powiatowej OSP Edward Buller, Kierownik Posterunku Policji w Osieku mł. asp. Leszek Słomiński, Przewodniczący Rady Gminy w Osieku Andrzej Zieliński, Sekretarz Gminy Osiek Andrzej Gutkowski.GALERIA ZDJĘĆList Rzecznika Praw Dziecka
Tablica pamiatkowa

22 czerwca 2011r. - koniec roku szkolnego


Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przesyła list z okazji zakończenia roku szkolnego


Zachęcamy do zapoznania się z listem Rzecznika Praw Dziecka przesłanym z okazji zakończenia roku szkolnego. To dokładnie ten sam list, który został odczytany w wielu szkołach podczas dzisiejszych uroczystości.List Rzecznika Praw Dziecka