Nawigacja
Strona główna
Aktualności
Informacje
Przetargi
Podatki
Urząd Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy

Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Osiek

Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku
Gospodarka odpadami w gminie Osiek

Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku
Gminny Ośrodek Kultury w Osieku
Szkoły w Gminie
Z ŻYCIA SENIORÓW

Informator Gminny
Piszą o nas
Ważne telefony
Galeria zdjęć
Szukaj
Rejestr Działalności Regulowanej
mapa
lgd
Otwarty konkurs ofert na upowszechnianie sportu w Gminie Osiek
Sport

Przypominamy, że 8 marca 2011 roku Wójt Gminy Osiek ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań z zakresu upowszechniania sportu w Gminie w roku 2011.


Na realizację zadań, zgodnie z budżetem Gminy Osiek na rok 2011 planuje się przeznaczyć kwotę 15 000zł. W roku minionym na ten cel nie zostały przeznaczone żadne środki.


Konkurs adresowany jest do klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych, które w ramach swojej działalności organizują zadania z zakresu upowszechniania sportu na rzecz mieszkańców Gminy Osiek. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania. Również nie gwarantuje przyznania dofinansowania w wysokości żądanej przez Oferenta. Ponadto Oferenci muszą zapewnić co najmniej 10% udziału środków własnych w realizacji zadania.


Oferty można składać w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 4 kwietnia 2011 roku, w pokoju nr 15 Urzędu Gminy Osiek, Osiek 85, 87-340 Osiek.Więcej infromacji w rozwinięciu.Kobieto - wygraj życie!
Badania

Uwaga! Uległ zmianie termin badania - odbędzie się ono 1 kwietnia.


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Mammo-Med Centrum Diagnostyki i Usług Medycznych zaprasza Panie w wieku od 50 do 69 lat na bezpłatne badanie mamograficzne w ramach populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia finansowane przez Ministerstwo Zdrowia, które odbędzie się dnia 1 kwietnia w mamobusie przy Urzędzie Gminy w Osieku od godz. 10:00-16:00.


Konieczna jest rejestracja telefoniczna prowadzona od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 16:00 pod nr telefonu : 58 325 76 02 i 58 325 76 05. Do rejestracji prosimy przygotować nr PESEL.
Gruz na drogę w Kujawie
Gruz

Urząd Gminy w Osieku informuje o możliwości składowania gruzu , odpadów budowlanych, materiałów z rozbiórki w miejscowości Kujawa.


Dostawę gruzu należy wcześniej uzgodnić z Panem Wojciechem Więckowskim tel. 604 093 250, który wskaże miejsce składowania gruzu. Materiały te zostaną zużyte na podbudowę drogi.
Panie świętowały
Dzien kobiet

W dniu 8 marca w miejscowości Strzygi, Kujawa Kretki Duże i Jeziórki członkinie z Kół Gospodyń Wiejskich zorganizowały uroczyste obchody Dnia Kobiet dla pań ze swojego sołectwa.


W miłej i sympatycznej atmosferze panie wspólnie się bawiły i wspominały dawne czasy. Na stołach nie zabrakło znakomitych przysmaków przygotowanych przez mieszkanki wsi.


W wieczorku z okazji ,, Dnia Kobiet” w miejscowości Strzygi na zaproszenie organizatorek przybyli również Panowie: Wójt Gminy Osiek Kazimierz Wolfram, Przewodniczący Rady Gminy w Osieku Andrzej Zieliński, Radny Gminy Wojciech Begrowicz, Radny Powiatowy Daniel Zdziarski, sołtys Sławomir Bekier, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Marian Zieliński, którzy złożyli Paniom serdeczne życzenia. Wójt Gminy wręczył symboliczny bukiet kwiatów.Zwrot podatku akcyzowego
Podatek

Urząd Gminy informuje, że jest jeszcze możliwość złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego do 31 marca 2011 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2010 r. do 28 lutego 2011 r.
Warunkiem uzyskania zwrotu podatku jest posiadanie użytków rolnych o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2011 r. wynosi 73,10 zł * ilość ha użytków rolnych.


Pieniądze wypłacane będą w terminach: 2 - 31 maja 2011 r. gotówką w kasie urzędu, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.


Wniosek do pobrania dostępny jest na stronie www.bip.minrol.gov.pl oraz w Urzędzie Gminy w Osieku, pok. nr 19.Przetarg nieograniczony na budowę drogi
Droga

Wójt Gminy Osiek ogłasza przetarg nieograniczony na budowę drogi gminnej Kretki Duże - Kretki Małe. Na remont składać się będzie: robót przygotowawczych, robót ziemnych, podbudowy, utworzenia wyspy kanalizującej ruch, chodników, zatoki autobusowej, pobocza i skarpy, oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w tym oznakowania poziomego i pionowegoTermin składania ofert: 31 marca 2011r., godz. 11:00.
Miejsce składania ofert: Pokój nr 15 - Sekretariat, Urząd Gminy Osiek, Osiek 85, 87-340 Osiek.Ogłoszenie o przetargu: Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
Informacje o przetargu: Więcej informacji

1% podatku
Pit

Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sumienie mgr Anna Głodowska zwraca się o przekazanie przez Państwa 1% podatku na rzecz Funduszu Rozwoju Kapitału Społecznego.
Dzięki pieniądzom z 1% Fundacja prowadzi Fundusz Stypendialny dla uczniów małych wiejskich szkół.Wystarczy podać w PIT numer KRS: 0000134696.


Więcej infromacji tutaj , lub w rozwinięciu newsa.Kurs chemizacyjny
Kurs chemizacyjny

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Brodnicy na podstawie Ustawy o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003 r. Dz. U. z 2004 r. Nr, poz. 94 z póź. zm. ) organizuje kurs chemizacyjny.


Rolnicy którzy odbędą powyższy kurs nabędą uprawnienia na okres pięciu lat w zakresie prawidłowego stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym. Szczególnie dotyczy to osób, które otrzymały zaświadczenia kursu w 2006 roku oraz tych którzy nie posiadają uprawnień, a będą wykonywali zabiegi ochrony roślin.


Zainteresowane osoby prosimy o pilny kontakt dzwoniąc pod nr tel. 723 692 529.


Planowany termin kursu marzec 2011 r.Warsztaty dla bezrobotnych
OHP

Młodzieżowe Centrum Kariery w Brodnicy zaprasza młodzież poszukującą pracy i bezrobotną w wieku 15-25 lat na zajęcia grupowe oraz konsultacje indywidualne realizowane w ramach projektu "OHP jako realizator usług rynku pracy".

Proponowana tematyka warsztatów:
- Warsztat samopoznania,
- Aktywne poszukiwanie pracy,
- Dokumenty aplikacyjne,
- Autoprezentacja i rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą,
- Warsztat kreatywności,
- Komunikacja interpersonalna,
- ABC przedsiębiorczości.