Nawigacja
Strona główna
Aktualności
Informacje
Przetargi
Podatki
Urząd Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy

Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Osiek

Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku
Gospodarka odpadami w gminie Osiek

Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku
Gminny Ośrodek Kultury w Osieku
Szkoły w Gminie
Z ŻYCIA SENIORÓW

Informator Gminny
Piszą o nas
Ważne telefony
Galeria zdjęć
Szukaj
Rejestr Działalności Regulowanej
mapa
lgd
Upowszechnianie sportu w Gminie Osiek w roku 2016
Wójt Gminy Osiek ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Osiek w roku 2016.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się ,,Regulaminie otwartego konkursu ofert" stanowiącego załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Osiek Nr 56/2016 z dnia 4 stycznia 2016 r.

Informacja ENERGA
Zakład Energetyczny informuje, że w związku z włączeniem do sieci transformatora w miejscowości Osiek dnia 22 XII 2015 w godzinach 8.00-15.00 nastąpi spadek napięcia na sieci. W związku z tymi pracami prosi się o ograniczenie poboru prądu.
Spotkanie LGD
W imieniu Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” uprzejmie zapraszamy na spotkanie konsultacyjne dotyczące zaproponowania potencjalnych przedsięwzięć, kryteriów wyboru operacji a także celów LSR na lata 2014-2020.
Spotkanie odbędzie się 19.10.2015 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Osieku.

Planowany program spotkania:
1. Otwarcie.
2. Przedstawienie proponowanych zakresów tematycznych oraz przedsięwzięć.
3. Rodzaje grup defaworyzowanych i planowane wsparcie.
4. Przedstawienie proponowanych kryteriów wyboru operacji.
5. Propozycje celów LSR.
6. Inne sprawy.
7. Zakończenie

bezpłatny wywóz przedmiotów wielkogabaryt 2016
Urząd Gminy w Osieku i Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy
uprzejmie informują, że w dniach 23-24 września 2016 r. organizują dla mieszkańców Gminy Osiek

bezpłatny wywóz
przedmiotów wielkogabarytowych

(stare łóżka, wersalki, krzesła, szafy, meble, biurka, dywany, gumolity, art. rtv, agd tj. telewizory, komputery, lodówki, pralki itp. oraz opony od samochodów osobowych w ilości 4 sztuk, baterie i akumulatory)

Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem tel. 56 498 20 21
lub w siedzibie firmy PGK w Brodnicy na ul. Gajdy 13,

nie później niż do 21.09.2016 r., do godz. 15.00
DOŻYNKI 2015
SPOTKANIE LGD
W imieniu Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” uprzejmie zapraszamy na spotkanie konsultacyjne dotyczące przeprowadzenia analizy słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń, a takze celów LSR na lata 2014 - 2020.

Spotkanie odbędzie się 27.08.2015 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Osieku.

Planowany program spotkania:
1. Otwarcie.
2. Przedstawienie idei LEADER
3. Przedstawienie zrealizowanych wybranych operacji w ramach PROW 2007 a 2013.
4. Zebranie danych do analizy SWOT.
5. Propozycje celów LSR.
6. Zakończenie

OGŁOSZENIE W PLIKU PDF
MIEJSCE DOBREJ RADY
Można patrzeć i patrzeć. To jedno z piękniejszych przedstawień Świętej Rodziny, a odrestaurowany ołtarz jest dla niego jak olbrzymia ciemnozłota rama.

Przekraczając pierwszy raz próg kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Osieku, będziemy zaskoczeni. Jego solidne mury w stylu gotyckim, zbudowane z kamienia polnego i palonej cegły, kryją w głównym ołtarzu obraz o wyjątkowo pięknym i delikatnym rysunku postaci. Matka Boża Osiecka czczona w tym wizerunku jest z mieszkańcami tych okolic w województwie kujawsko-pomorskim już od 1618 r. W 1995 r. odbyła się koronacja obrazu przez kard. Józefa Glempa, prymasa Polski. Osiek przeżył wtedy prawdziwe oblężenie pielgrzymów. Po 20 latach słynący łaskami wizerunek czeka na ponowne odkrycie.

ARTYKUŁ W WERSJI PDF

15 sierpnia 2015
Lato Funduszy Europejskich
Zapraszamy

Szkolenia dla przedsiębiorców w ramach projektu „Lato Funduszy Europejskich”

Informacje o szkoleniu:
Celem bezpłatnego szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę oraz umiejętności z zakresu unijnych programów pomocowych i samodzielnego przygotowania dokumentacji. Zapoznania z możliwościami uzyskania dofinansowania dla przedsiębiorstw w ramach Funduszy Europejskich z uwzględnieniem perspektywy finansowej na lata 2014-2020.
Uczestnik na zakończenie cyklu otrzyma certyfikat zdobytej wiedzy oraz gadżet.
Zapewniamy bezpłatny catering :)

Dla Kogo
Dla przedsiębiorców z województwa kujawsko – pomorskiego

Zakres szkolenia
Bezpłatny - 3 dniowy cykl szkoleniowy obejmujący część praktyczną i teoretyczną w zakresie m.in.:
• Programów Operacyjnych Krajowych i Regionalnych z ukierunkowaniem działań dla przedsiębiorstw
• Zasad aplikowania o dotacje i realizacji projektu
• Warsztatów dotyczących przygotowania wniosku, zarządzania nim oraz rozliczania

Termin i miejsce szkolenia:
Brodnica w terminach:
• 19-21.08.2015r.
• 09-11.09.2015r.
Brodnicki Dom Kultury

Organizatorem szkolenia jest Fundacja Rozwoju Innowacji i Gospodarki.
oraz u Koordynator projektu –
Natalia Jastrzębowska
tel.: 726 290 009
e-mail: friig@wp.pl

PROGRAM SZKOLEŃ

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY