Nawigacja
Strona główna
Aktualności
Informacje
Przetargi
Podatki
Urząd Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy

Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Osiek

Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku
Gospodarka odpadami w gminie Osiek

Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku
Gminny Ośrodek Kultury w Osieku
Szkoły w Gminie
Z ŻYCIA SENIORÓW

Informator Gminny
Piszą o nas
Ważne telefony
Galeria zdjęć
Szukaj
Rejestr Działalności Regulowanej
mapa
lgd
Szkolenie - Kujawsko - Pomorska Izba Rolnicza
Kujawsko - Pomorska Izba Rolnicza w Przysieku organizuje spotkania w ramach przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarski Wodnej w Toruniu pod nazwą "Oszczędzajmy wodę - cykl spotkań informacyjno - szkoleniowych propagujących racjonalne wykorzystanie wody w działalności rolniczej".

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2017 r. znowelizowanej Ustawy Prawo Wodne głównym punktem programu spotkania będzie:

1. Prawo wodne - co przynosi nowa ustawa dla rolników.

2. Zasady korzystania z wód - stawki odpłatności za wodę;

3. Ochrona wód (OSN);

4. Zarządzanie ryzykiem powodziowym i ochrona przed suszą;

5. Melioracje wodne

6. Obszary szczególnie narażone ( OSN ) - obowiązki rolników gospodarujących na OSN - ach.

7. Wsparcie inwestycji realizowanych przez rolników na OSN - ach w ramach PROW 2014 - 2020;

Szkolenie odbędzie się w Urzędzie Gminy Osiek 4 lipca 2017 r. o godz. 10:00
Termin składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres zasiłkowy 2017/2018
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na okres zasiłkowy 2017/2018, rozpoczynający się od 1 października 2017r., będą przyjmowane od 1 sierpnia 2017r.

Na chwilę obecną w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami:
- do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia nastąpi do dnia 31 października 2017r.,
- od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia nastąpi do dnia 30 listopada 2017r.

Powyższe informacje są zgodne z art.21 ust.3-5 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci( Dz.U. z 2016 r. poz.195 z późn.zm.)
KOMUNIKAT PREZESA KRUS
Szanowni Rolnicy, Drogie Dzieci!

Lato to organizacyjnie bardzo trudny czas dla rolników i ich rodzin. Gorączka sianokosów, Żniw, zbiorów owoców i zabiegów pielęgnacyjnych, dodatkowo w warunkach wysokich temperatur, sprzyja wypadkom podczas wykonywanej pracy. Ponadto Dzieci przebywające na wakacjach, pozostawione bez należytego nadzoru na terenie gospodarstwa narażone są na wiele zagrożeń.

Pamiętajcie więc Państwo o bezpiecznym użytkowaniu ciągników, maszyn i narzędzi rolniczych, urządzeń, o bezpiecznym transporcie, obsługiwaniu zwierząt i stosowaniu środków ochrony roślin.

- Wyposażcie maszyny w osłony i zabezpieczenia przed pochwyceniem, zwłaszcza wały odbioru mocy.

- Bezwzględnie wyłączajcie silnik ciągnika wychodząc z kabiny a wszelkie naprawy maszyn wykonujcie przy wyłączonym napędzie.

- Nie przewoźcie osób na ładunkach, błotnikach ciągników, zaczepach oraz innych miejscach do tego nieprzeznaczonych.

- Utrzymujcie ład i porządek na terenie obejścia.

- Dbajcie o bezpieczeństwo prac na wysokości – w pomieszczeniach gospodarczych, wykopach, zbiornikach i na drabinach.

- Wychodźcie z kabiny ciągnika twarzą do maszyny z zachowaniem trzypunktowego podparcia, a z załadowanej przyczepy schodźcie zawsze po drabinie.

- Pracujcie w odzieży roboczej oraz obuwiu o należytej przyczepności do podłoża i usztywniającym nogę w stawie skokowym, wyposażeni w odpowiednie ochrony pracy.

- Uważajcie też na kleszcze zabezpieczając skórę przed ich ukąszeniem.

Rodzice, nie zapominajcie o dzieciach!

- Zapewnijcie maluchom opiekę dorosłych.

- Oddzielcie część mieszkalną od produkcyjnej i stwórzcie dla nich w gospodarstwie bezpieczne miejsce do zabawy.

- Nie angażujcie ich do prac zawartych w wykazie czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Szeroki zakres informacji na temat bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym znajduje się w broszurach i innych opracowaniach zamieszczonych na stronie internetowej www.krus.gov.pl w zakładce Prewencja, a także w placówkach terenowych KRUS.

Na zakończenie Życzę Wam Rodzice-Rolnicy spokojnej i bezpiecznej pracy oraz obfitych plonów, a Dzieciom radosnych i udanych wakacji.

Z poważaniem
Adam Sekściński
NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓDEK I OBEJSĆIE W GMINIE OSIEK 2017
Gmina Osiek oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sumin Sumówko i Okolic organizują konkurs na:


,,NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓDEK I OBEJŚCIE W GMINIE OSIEK 2017"

Celem konkursu jest zachęcenie do tzw. zdrowej rywalizacji i poprawy wizerunku poszczególnych wsi, a co za tym idzie również gminy.

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Osiek pokój nr 14 (SEKRETARIAT) do dnia 6 lipca 2017 r.

Organizatorzy zachęcają wszystkich mieszkańców gminy Osiek do wzięcia udziału w konkursie.

Na zwycięzców czekają nagrody finansowe.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.bip.ginaosiek.pl oraz w Sekretariacie Urzędu Gminy Osiek.


REGULAMIN KONKURSU

ZGŁOSZENIE
Przerwa w dostawie enerii elektrycznej i wody
OGŁOSZENIE
O PRZERWIE W DOSTAWIE
ENERGII ELEKTRYCZNEJ


DNIA: 07-06-2017 r.

w godz.: od 8:00 do 19:00

dla odbiorców zasianych ze stacji transformatorowych:
Jeziorki; Łapinóż: 1,2,3,4,5,6; Osiek Kolonia: 2,3,WIEXPOL; Osiek: 7,8,CHŁODNIA, DESZCZOWNIA, HYDROFORNIA


W związku z wyłączeniem przez ENERGA - OPERATOR SA stacji transformatorowej zasilającej hydrofornię w Obórkach nastąpi również przerwa w dostawie wody.

Za wszelkie uciążliwości przepraszamy.


życzenia 2017
PALĄCY PROBLEM
Rokrocznie wraz z początkiem wiosny zauważalnie wzrasta liczba pożarów spowodowanych wypalaniem łąk i nieużytków. Technika ta, stosowana w prymitywnych kulturach rolniczych w dalszym ciągu niestety znajduje zwolenników. WYPALANIE TRAW JEST NIEBEZPIECZNE, BEZCELOWE, BARBARZYŃSKIE i NIEZGODNE Z PRAWEM!

Argumenty przeciwko:

1. Groźba spowodowania niekontrolowanego pożaru: Zmiana kierunku wiatru radykalnie zwiększa ryzyko wymknięcia się ognia spod kontroli. Wskutek wypalania pól każdego roku dochodzi do zagrożenia ludzkiego życia, zdrowia i mienia.

2. Grzywna lub kara więzienia: Zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie przyrody i Ustawy o lasach sprawcy podpalenia grozi grzywna w wysokości do 5 tys. zł, ponadto trzeba liczyć się z koniecznością zapłaty za działanie strażaków. Jeśli natomiast dojdzie do pożaru zagrażającego życiu, zdrowiu lub mieniu ludzkiemu, może zapaść wyrok nawet do 10 lat więzienia.

3. Utrata dopłat rolniczych: Ministerstwo Rolnictwa sformułowało zalecenia tzw. "Dobrej Kultury Rolnej". Po stwierdzeniu, że rolnik ich nie przestrzega, bardzo prawdopodobne jest wstrzymanie lub zmniejszenie dopłat bezpośrednich dla jego gospodarstwa.

4. Erozja gleby: Wbrew powszechnej opinii, w wyniku wypalania ziemia TRACI żyzność. Płomienie spowalniają asymilacje azotu, ponadto resztki roślin, które zgniją, tworzą warstwę urodzajnej próchnicy.

5. Wyginięcie pożytecznych zwierząt: Ogień uśmierca mrówki, które rozkładają resztki roślin i zwalczają szkodniki. Giną również biedronki, redukujące liczbę mszyc. Płomienie zagrażają też dżdżownicom, trawiącym masę organiczną w glebie przyczyniając się do użyźnienia ziemi.
Nieodebrane odpady z kosza lub worki - dzwoń !
Informujemy mieszkańców Gminy Osiek, że w razie nieodebrania odpadów komunalnych z winy pracowników PGK Brodnica w wyznaczonym harmonogramem terminie na dane półrocze prosimy bez zbędnej zwłoki informować o zaistniałym fakcie kierownika Adama Muzalewskiego, który dyżuruje w dni robocze od 8:00 do 13:00 lub dział obsługi interesantów pod numerem telefonu 56 498 20 21. Szybkie zgłaszanie ww. sytuacji wpłynie na podniesienie jakości świadczonych usług.
Apel do hodowców drobiu
W związku z wystąpieniem na terenie Polski bardzo niebezpiecznej grypy ptaków informujemy, że wirus NIE JEST GROŹNY DLA CZŁOWIEKA, ale w hodowli może powodować ogromne straty, które będą odczuwalne nie tylko dla hodowców ale również dla konsumentów.

Wirus cechuje się dużą odpornością na działanie czynników środowiska, łatwo i szybko rozprzestrzenia się w otoczeniu.

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brodnicy przypomina o obowiązku bezwzględnego przestrzegania rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, które między innymi nakazuje właścicielom drobiu i gołębi:

- trzymanie ptaków w zamknięciu,
- rejestracji swoich hodowli u Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brodnicy.

Dotyczy to także posiadaczy nawet jednej kury czy gołębia.

W celu ograniczenia powstawania skupisk ptactwa apelujemy do mieszkańców o nie dokarmianie dzikiego ptactwa!

Przypadki znalezienia padłych ptaków (łabędzi, dzikich gęsi, czapli, kormoranów a także większych skupisk padłych kaczek, łysek, siewek, perkozów, mew) należy zgłaszać niezwłocznie do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brodnicy - telefon 56 493 46 03.

Powiatowy Lekarz Weterynarii - prośba o pomoc w czynnościach mobilizujących hodowców drobiu

APEL Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii do hodowców drobiu w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.