Nawigacja
Strona główna
Aktualności
Informacje
Przetargi
Podatki
Urząd Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy

Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Osiek

Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku
Gospodarka odpadami w gminie Osiek

Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku
Gminny Ośrodek Kultury w Osieku
Szkoły w Gminie
Z ŻYCIA SENIORÓW

Informator Gminny
Piszą o nas
Ważne telefony
Galeria zdjęć
Szukaj
Rejestr Działalności Regulowanej
mapa
lgd
Nocny turniej piłki nożnej
Wójt Gminy Osiek Kazimierz Wolfram oraz zarząd klubu Legia Osiek zapraszają na tradycyjny nocny turniej piłki nożnej. Rozpocznie się on w poniedziałek 14 sierpnia 2017 r. o godz. 16.00 na miejscowym boisku orlik, a zakończyć się może nawet po północy. Przewidziane są puchary dla każdej drużyny biorącej udział w turnieju. Ponadto będą indywidualne wyróżnienia dla najlepszego strzelca, bramkarza i piłkarza. Zgłoszenia przyjmuje organizator imprezy Andrzej Zieliński pod numerem telefonu 696778289. Działacz sportowy udziela także szczegółowych informacji odnośnie regulaminu wspomnianego turnieju.


Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne LGD Pojezierze Brodnickie
W imieniu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zapraszamy na spotkanie konsultacyjne podczas którego przedstawimy następujące zagadnienia:
- Przypomnienie o LSR (cele, podstawowe tematy).

- Przedstawione SW do zaakceptowania zasady przyznawania dofinansowania w ramach działania: 19.2 – wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność; programu operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

- Ogólne omówienie rozporządzeń dotyczących działań: 19.2 – wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność; programu operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

- Przedstawienie harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

- Wysłuchanie propozycji słuchaczy – uczestników konsultacji.

Spotkanie odbędzie się 21 lipca 2017 r. w sali nr 1 Urzędu Gminy w Osieku.


Szkolenie - Kujawsko - Pomorska Izba Rolnicza
Kujawsko - Pomorska Izba Rolnicza w Przysieku organizuje spotkania w ramach przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarski Wodnej w Toruniu pod nazwą "Oszczędzajmy wodę - cykl spotkań informacyjno - szkoleniowych propagujących racjonalne wykorzystanie wody w działalności rolniczej".

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2017 r. znowelizowanej Ustawy Prawo Wodne głównym punktem programu spotkania będzie:

1. Prawo wodne - co przynosi nowa ustawa dla rolników.

2. Zasady korzystania z wód - stawki odpłatności za wodę;

3. Ochrona wód (OSN);

4. Zarządzanie ryzykiem powodziowym i ochrona przed suszą;

5. Melioracje wodne

6. Obszary szczególnie narażone ( OSN ) - obowiązki rolników gospodarujących na OSN - ach.

7. Wsparcie inwestycji realizowanych przez rolników na OSN - ach w ramach PROW 2014 - 2020;

Szkolenie odbędzie się w Urzędzie Gminy Osiek 4 lipca 2017 r. o godz. 10:00
Termin składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres zasiłkowy 2017/2018
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na okres zasiłkowy 2017/2018, rozpoczynający się od 1 października 2017r., będą przyjmowane od 1 sierpnia 2017r.

Na chwilę obecną w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami:
- do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia nastąpi do dnia 31 października 2017r.,
- od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia nastąpi do dnia 30 listopada 2017r.

Powyższe informacje są zgodne z art.21 ust.3-5 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci( Dz.U. z 2016 r. poz.195 z późn.zm.)
KOMUNIKAT PREZESA KRUS
Szanowni Rolnicy, Drogie Dzieci!

Lato to organizacyjnie bardzo trudny czas dla rolników i ich rodzin. Gorączka sianokosów, Żniw, zbiorów owoców i zabiegów pielęgnacyjnych, dodatkowo w warunkach wysokich temperatur, sprzyja wypadkom podczas wykonywanej pracy. Ponadto Dzieci przebywające na wakacjach, pozostawione bez należytego nadzoru na terenie gospodarstwa narażone są na wiele zagrożeń.

Pamiętajcie więc Państwo o bezpiecznym użytkowaniu ciągników, maszyn i narzędzi rolniczych, urządzeń, o bezpiecznym transporcie, obsługiwaniu zwierząt i stosowaniu środków ochrony roślin.

- Wyposażcie maszyny w osłony i zabezpieczenia przed pochwyceniem, zwłaszcza wały odbioru mocy.

- Bezwzględnie wyłączajcie silnik ciągnika wychodząc z kabiny a wszelkie naprawy maszyn wykonujcie przy wyłączonym napędzie.

- Nie przewoźcie osób na ładunkach, błotnikach ciągników, zaczepach oraz innych miejscach do tego nieprzeznaczonych.

- Utrzymujcie ład i porządek na terenie obejścia.

- Dbajcie o bezpieczeństwo prac na wysokości – w pomieszczeniach gospodarczych, wykopach, zbiornikach i na drabinach.

- Wychodźcie z kabiny ciągnika twarzą do maszyny z zachowaniem trzypunktowego podparcia, a z załadowanej przyczepy schodźcie zawsze po drabinie.

- Pracujcie w odzieży roboczej oraz obuwiu o należytej przyczepności do podłoża i usztywniającym nogę w stawie skokowym, wyposażeni w odpowiednie ochrony pracy.

- Uważajcie też na kleszcze zabezpieczając skórę przed ich ukąszeniem.

Rodzice, nie zapominajcie o dzieciach!

- Zapewnijcie maluchom opiekę dorosłych.

- Oddzielcie część mieszkalną od produkcyjnej i stwórzcie dla nich w gospodarstwie bezpieczne miejsce do zabawy.

- Nie angażujcie ich do prac zawartych w wykazie czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Szeroki zakres informacji na temat bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym znajduje się w broszurach i innych opracowaniach zamieszczonych na stronie internetowej www.krus.gov.pl w zakładce Prewencja, a także w placówkach terenowych KRUS.

Na zakończenie Życzę Wam Rodzice-Rolnicy spokojnej i bezpiecznej pracy oraz obfitych plonów, a Dzieciom radosnych i udanych wakacji.

Z poważaniem
Adam Sekściński
NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓDEK I OBEJSĆIE W GMINIE OSIEK 2017
Gmina Osiek oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sumin Sumówko i Okolic organizują konkurs na:


,,NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓDEK I OBEJŚCIE W GMINIE OSIEK 2017"

Celem konkursu jest zachęcenie do tzw. zdrowej rywalizacji i poprawy wizerunku poszczególnych wsi, a co za tym idzie również gminy.

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Osiek pokój nr 14 (SEKRETARIAT) do dnia 6 lipca 2017 r.

Organizatorzy zachęcają wszystkich mieszkańców gminy Osiek do wzięcia udziału w konkursie.

Na zwycięzców czekają nagrody finansowe.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.bip.ginaosiek.pl oraz w Sekretariacie Urzędu Gminy Osiek.


REGULAMIN KONKURSU

ZGŁOSZENIE
Przerwa w dostawie enerii elektrycznej i wody
OGŁOSZENIE
O PRZERWIE W DOSTAWIE
ENERGII ELEKTRYCZNEJ


DNIA: 07-06-2017 r.

w godz.: od 8:00 do 19:00

dla odbiorców zasianych ze stacji transformatorowych:
Jeziorki; Łapinóż: 1,2,3,4,5,6; Osiek Kolonia: 2,3,WIEXPOL; Osiek: 7,8,CHŁODNIA, DESZCZOWNIA, HYDROFORNIA


W związku z wyłączeniem przez ENERGA - OPERATOR SA stacji transformatorowej zasilającej hydrofornię w Obórkach nastąpi również przerwa w dostawie wody.

Za wszelkie uciążliwości przepraszamy.


życzenia 2017
PALĄCY PROBLEM
Rokrocznie wraz z początkiem wiosny zauważalnie wzrasta liczba pożarów spowodowanych wypalaniem łąk i nieużytków. Technika ta, stosowana w prymitywnych kulturach rolniczych w dalszym ciągu niestety znajduje zwolenników. WYPALANIE TRAW JEST NIEBEZPIECZNE, BEZCELOWE, BARBARZYŃSKIE i NIEZGODNE Z PRAWEM!

Argumenty przeciwko:

1. Groźba spowodowania niekontrolowanego pożaru: Zmiana kierunku wiatru radykalnie zwiększa ryzyko wymknięcia się ognia spod kontroli. Wskutek wypalania pól każdego roku dochodzi do zagrożenia ludzkiego życia, zdrowia i mienia.

2. Grzywna lub kara więzienia: Zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie przyrody i Ustawy o lasach sprawcy podpalenia grozi grzywna w wysokości do 5 tys. zł, ponadto trzeba liczyć się z koniecznością zapłaty za działanie strażaków. Jeśli natomiast dojdzie do pożaru zagrażającego życiu, zdrowiu lub mieniu ludzkiemu, może zapaść wyrok nawet do 10 lat więzienia.

3. Utrata dopłat rolniczych: Ministerstwo Rolnictwa sformułowało zalecenia tzw. "Dobrej Kultury Rolnej". Po stwierdzeniu, że rolnik ich nie przestrzega, bardzo prawdopodobne jest wstrzymanie lub zmniejszenie dopłat bezpośrednich dla jego gospodarstwa.

4. Erozja gleby: Wbrew powszechnej opinii, w wyniku wypalania ziemia TRACI żyzność. Płomienie spowalniają asymilacje azotu, ponadto resztki roślin, które zgniją, tworzą warstwę urodzajnej próchnicy.

5. Wyginięcie pożytecznych zwierząt: Ogień uśmierca mrówki, które rozkładają resztki roślin i zwalczają szkodniki. Giną również biedronki, redukujące liczbę mszyc. Płomienie zagrażają też dżdżownicom, trawiącym masę organiczną w glebie przyczyniając się do użyźnienia ziemi.