Nawigacja
Strona główna
Aktualności
Informacje
Przetargi
Podatki
Urząd Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy

Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Osiek

Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku
Gospodarka odpadami w gminie Osiek

Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku
Gminny Ośrodek Kultury w Osieku
Szkoły w Gminie
Z ŻYCIA SENIORÓW

Informator Gminny
Piszą o nas
Ważne telefony
Galeria zdjęć
Szukaj
Rejestr Działalności Regulowanej
mapa
lgd
Wójt Gminy Osiek

Wójt Gminy Osiek - inż. Kazimierz Wolfram

Kazimierz Wolfram

Mąż ojciec i dziadek. Z wykształcenia Inżynier rolnik, posiada wieloletnie doświadczenie w kierowniu gminą.

Jako mieszkaniec Osieka doskonale zna problemy i potrzeby ludzi ze swojej okolicy.

Entuzjasta sportu i zagorzały kibic Legii Osiek.

1982-1990r Naczelnik Gminy Osiek

1990-2006r oraz 2010- Wójt Gminy Osiek


Dane kontaktowe:

tel./fax. 56 493 81 11

tel./fax. 56 493 81 21

tel./fax. 56 493 78 99

e-mail: ug@gminaosiek.pl


Podstawowe zadania

Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy Osiek i zadania gminy określone przepisami prawa.

Do zadań wójta gminy należy w szczególności :

- przygotowywanie projektów uchwał; rady gminy,

- określenie sposobu wykonywania uchwał,

- gospodarowanie mieniem komunalnym,

- wykonywanie budżetu,

- zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

- Wójt jest kierownikiem urzędu gminy,

- wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

- wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej , o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej,

- opracowanie planów operacyjnych.